Antisemitisme - et svar

"Antisemitisme"- et svaraf Marianne Herlufsdatter og
Lars Thirslund


Rubjerg 26. juli 1997

Læs mere på - P. H. !


De undersøgelser, du efterlyser i dine lange men "spredte overvejelser" over "antisemitisme", er foretaget for længe siden. Det gælder gaskamrene og det gælder Babi~Jar.

Begge dele må for den nøgterne betragter henvises til fablernes verden.

Det støder os lidt, at du henviser til din baggrund som fysiker. Læsere af din artikel kan forledes til at tænke, at du - trods alle de anfægtelser, som du remser op - er kommet frem til, at man, på naturvidenskabelig baggrund, må konkludere, at holocausthistorierne er holdbare. Det forholder sig lige omvendt.

Du har læst en reklame for to bøger; men ikke bøgerne. Den ene afviser du med påstanden at den indeholder, hvad, du mener at vide, er en lodret løgn, nemlig at Menachem Begin jublede over de drab, hans organisation Irgun havde begået.

Hvad, han skriver i sin autobiografi, ved vi ikke; men det står fast, at han til Deutsche National Zeitung 12/6-81 siger: "Vi er stolte til denne dag over det, vi gjorde d. 9. april 1948 kl. 4,30." Det, de gjorde, var at myrde 254 palæstinensiske mænd, kvinder og børn. Hensigten var at skræmme så mange palæstinensere som muligt til at flygte. Derfor skete det ganske åbent, og resultatet blev, at ca. 600.000 flygtede over hals og hoved. Det er det, man kalder etnisk udrensning.

Vi synes ikke, du kan kalde udtalelsen om Begin for en lodret løgn. Det er derimod en uhyggeligt lang række jødiske udtalelser.

Du starter med af lufte en lang række tvivl og anfægtelser, som antyder, at du selv lider af det, du kalder cognitiv dissonans; men så mander du dig op og proklamerer den politisk korrekte slutning: Auschwitzløgnen er nazistisk propaganda. Jamen det er jo bare din oprindelige påstand, som du skulle bevise; men nu bare gentager. Det er en tautologi eller en cirkelslutning.

Og så fylder du på med, at nationalsocialisterne forsøger at lyve sig fra deres tidligere forbrydelser. Det kan du ikke være bekendt. De store revisionister var ikke nazister. Vover du at påstå, at franskmanden Rassinier var det ? Han sad i tysk koncentrationslejr. Og den franske professor Robert Faurisson - hvornår var han nazist ? Jamen, det var dem, der satte fart i den videnskabelige revisionisme, som siden udvikledes især i den angelsaksiske verden. Du kan ikke påstå, at Abbé Pierre var nazist. Skønt ikke nazister følte alle disse revisionister sig forpligtet overfor sandheden til at forske og undersøge og offentliggøre deres resultater, af hvilke nogle ikke er til at komme uden om. De viser, at det er jøder, der har løjet, og stadigvæk lyver om nazisternes forbrydelser. Jøderne har påstået, at 8 mio. blev myrdet i Auschwitz-Birkenau, og hævder stadig tallet 4 mio., skønt også dette tal har vist sig at være mellem 3 og 4 gange for højt. Hvad er det, der gør, at du stadig finder deres påstande troværdige?

Dine ræsonnementer om Morgentau er ikke skarpsindige. Du fortæller, at holocausthistorien var pakket godt ned i det amerikanske udenrigsministerium; men Morgentau halede den frem. Falder det dig ikke ind, at den måske var pakket ned, fordi man i ministeriet - som det senere har vist sig, af gode grunde - ikke troede på den. Men sandfærdige eller ej var det altså ifølge dine oplysninger Morgentau, der halede dem frem og tog dem i anvendelse. Og så undskylder du ham: Han havde gode grunde til sit tyskerhad. Jamen havde tyskerne ikke grund til det, du kalder jødehad? Havde polakkerne, eller russerne, eller balterne det ikke? Eller en del andre befolkningsgrupper, der har oplevet visse jøders færdigheder i geschæft ? Dette spørgsmål glider du behændigt uden om.

Men uanset berettigelsen i den ene eller den anden sides fjendskab eller had er der en grundlæggende forskel i parternes reaktioner. Hitler og nazisterne ville have jøderne ud af landet. Mere går det ikke at bevise. Dine henvisninger f.eks. til okkultisten Ravencroft finder vi ikke særligt tillidsvækkende.

Men det står fuldstændigt klart, at kredsen om Morgentau simpelt hen ville udrydde alle tyskere, eller så mange som overhovedet muligt - i deres eget land. Hvilken skæbne tror du egentlig disse kredse tiltænker os, hvis de synes, vi ikke makker ret? De anbefaler os jo godhedsfuldt som måltavle for de bastardiseringsprocesser, som de ønsker udbredt blandt alle andre folk end deres eget.

Jøderne har ført et blodigt, men også utroligt vellykket og lukrativt (det indrømmer du selv) propagandafelttog mod tyskerne. Læg mærke til, at de nu udvider dette felttog til flere og flere lande - især i vestverdenen, som de påstår er medskyldige, fordi de ikke forhindrede de forbrydelser, som de påstår, blev begået.

Vi lader spørgsmålet om jødernes egne forbrydelser ligge, selv om det er et interessant emne, og holder os til de påståede forbrydelser mod jøderne.

Du erkender, "at man faktisk (er) forpligtet til at studere det (revisionistemes materiale) nærmere inden man danner sig en mening."

Det har du ikke gjort.

Bogen THE GREAT HOLOCAUST TRIAL skulle du nok med den gode indtægt, som staten ifølge din filosofi har stjålet til dig, kunne overkomme at skaffe dig. Den koster 12,95 $. I den og i vore Samisdats kan du finde alle de henvisninger til litteratur, som du behøver. Men først og fremmest beretningen om de skelsættende processer mod Ernst Zündel i Toronto 1985 og 1988.
Det var her naturvidenskaberne for alvor blev taget i brug til undersøgelse af holdbarheden i holocausthistorierne. Det var her disse beretninger faldt sammen som et korthus. Da anklagerens vidner blev krydsforhørt, måtte de indrømme, at de ikke anede, hvad de talte om, eller at de havde anvendt licentia poetica, såkaldt poetisk frihed. Det blev for tykt for et af anklagemyndghedens kronvidner, den berømte engelske historiker David Irving. Han gik over på Zündels side.
Hvad dennes forsvar gjorde, var, hvad allerede krigsforbryderprocesserne burde have set til. Man lod simpelthen væggene i de påståede gaskamre undersøge for cyanid. Gentagne undersøgelser udført af forskellige forskere og laboratorier viste, at rummet umuligt kunne have været anvendt på den måde, man havde påstået. Derimod viste prøver fra det rum, som, det var velkendt, var blevet brugt til aflusning af klæder, det cyanidindhold, man måtte forvente sig. Vist havde man altså anvendt Cyklon B i lejren, men til at myrde lus med - ikke mennesker. Og denne aflusning var en nødvendighed for at begrænse epidemier af f.eks. tyfus. Det var af samme grund, man havde krematorierne, hvis kapacitet, som du selv har indset det, var yderst begrænsede. Påstandene om, at tyskerne kremerede tusindvis om dagen, er simpelthen idiotiske. Her kan du virkelig tale om lodrette løgne.

Endnu et par stykker skal nævnes. Vidnerne fortalte, at giften blev smidt ned i gaskammeret gennem huller i loftet, som også var tag. Luftfotografier, taget af de allierede under krigen, netop medens gasningerne påstås at have været på det højeste, viser, at der ikke var nogle huller (de klodsede huller, man nu viser frem, er hakket efter krigen). Den store franske revisionist Faurisson konstaterer tørt: Ingen huller: ingen holocaust.

Du haler Babi-Jar-historien frem. Har du ikke lagt mærke til, at jo længere tiden gik, des længere borte lokaliserede man skrækpropagandahistorierne. Straks efter krigen påstod man, at alle tyske kz-lejre var udryddelseslejre. Det blev snart dokumenteret, at ikke en eneste af dem var det. Så forlagde man centeret til øst for jerntæppet og Auschwitz blev udpeget som den mest frygtelige lejr. Da jerntæppet revnede, revnede denne myte. Men Babi-Jar lå tilstrækkeligt langt borte, mente holocausterne nok. Skudt forbi igen ! Det er atter de allieredes flyfotos, sorn viser, at også Babi-Jar-historien er en myte eller om du vil have det på den rnåde: Skal der opsættes en mindesten på stedet, så bliver det en mindesten over en lodret løgn; men sådanne har vi mere end nok af, feks. de gigantiske holocaustmuseer i Washington og Jerusalem. Selv den "jødiske sæbe", som jo også du har indset, er opspind, har man lavet minde over. Fotografierne fra Babi-Jar viser, at de voldsomme begivenheder, som man har henført til denne lokalitet, ikke kan have fundet sted.

Du oplyser, at du gennem mange år har beundret jøderne og Israel og arbejdet for dem gennem en af de vist over 30 venskabsforeninger, som er organiseret i vort land. Ikke mærkeligt, at du i dag føler situationen forvirret og ubehagelig, når så mange af vore fremtrædende jøder mere og mere åbenlyst afslører deres fjendtlighed mod Danmark og dansk kultur.

Kendsgerningerne er bare ikke til at komme uden om. Vi bliver lige som så mange andre nødt til at revidere en del af, hvad vi er blevet fyldt med af en styret og manipuleret historieskrivning og presse.

Vi mener, du gør dig selv og også forholdet til jøderne en bjørnetjeneste ved at forsvare Israels tortur og dets brutale imperialisme samt holocaustpropagandaens uærlighed.

Vi er også uenige med dig i din temmelig racistiske beundring for jødernes succes i forretning og politik. Du udtrykker efter vor mening en lidt for ukritisk beundring for begrebet geschæft, hvilket i Nudansk ordbog defineres som mindre fin forretning.

Hvis du sætter dig mere ind i, hvad den judaiske politiske religion indeholder og går ud på, tror vi, at du - lige som vi - vil indse, at det er noget, som man er nødt til at være stærkt på vagt over for. Du bringer nogle af de citater, vi har hentet fra Israel Shahaks bog; men du glemmer de måske vigtigste: ":Jødedommen i sin klassiske form er det mest totalitære system, verden har set." - og "Zionismen er den klassiske jødedoms aftager, og den forgifter sind og hjerter." Man kan læse mere på s. 25-26 i VESTLIG SAMISDAT nr. 2.

Du skriver selv om jødedommen, at der findes regler, som "er vanvittige og nogle groft racistiske. De må bekæmpes og udryddes, eller i hvert fald isoleres, hvis der skal blive fred mellem mennesker."

Men så melder ambivalensen og din cognitive dissonans sig igen, og du tilføjer i en note: "Spørgsmålet er så om det er Guds vilje, at det skal ske. Det er jeg nemlig slet ikke så sikker på endda"

.

Jamen dér er vi stensikre.

Vi tror ikke på en Gud, der vil, at sandheden skal slutte fred med løgnen. Det gik Jesus i døden for, og det er stadig den kamp, som må føres.

Derfor skal propagandaløgne og overdrivelser luges ud af vor historieskrivning og vor journalistik. Det kræver en omstilling, som for mange, der har beundret judaismen uden at vide, hvad den står for, bliver lige så svær, som den, de "nyttige idioter", der har beundret Stalin og Mao har måttet igennem; men der er ingen fornuftig vej udenom.

Vi skal altså ikke forsøge at hemmeligholde eller bortforklare jødernes gerninger og ugerninger. De og deres ideologi skal frem i lyset. Hvis nogle af jøderne vil være danskere, og det tror vi, nogle vil, så må de også bekende sig til dansk og forresten vestlig kultur. Angriber og modarbejder de os, så vil vi kritisere dem, lige som vi kritisk vurderer tilhængere af andre ideologier og religioner-.

Hvis nogle har deres egentlige loyalitet i Israel, så må de vælge. Det er uholdbart, at en del "danske" embedsmænd, politikere og mediefolk, og deres proselytter under falsk maske og flag handler og agiterer for en fremmed magt og i strid med danske interesser.


Marianne Herlufsdatter
og
Lars Thirslund
Lønstrupvej 122, DK 94 80 Løkken, Tlf 98 99 65 74