Rubjerg 5.4.99

Stop bombningerne, Nyrup !

Om Kosovo og den ny verdensorden.

Det står nu klart, at Natoledelsen støttet af vor egen regering, totalt har fejlvurderet situationen i Kosovo, eller de har bevidst narret os. De lod os forstå, at så snart Nato havde vist, at det mente alvor med bombardementer, ville Milosevic blive blød og underskrive det diktat, som Nato's stormagter havde forelagt ham.

I virkeligheden vidste de udmærket, at Milosevic ikke havde mulighed for at acceptere en fremmed besættelse af en væsentlig del af sit land, især da en folkeafstemning har givet til kende, at det vil serberne ikke finde sig i.

Med luftangrebene tvang Nato altså Milosevic til så hurtigt som muligt at uskadeliggøre den oprørshær, som står i provinsen. Nato startede den krig, som man nu giver Milosevic eneansvaret for. I virkeligheden bør vi stille Natoledelsen og dens generaler til ansvar for deres fejlbedømmelser.

I stedet forsøger man at holde hånden over dem, ved at give serberne skylden for alt, hvad der foregår. Hvad den albanske hær foretager sig nævnes ikke i vore media; men man nåede lige at oplyse, at det var den, der startede felttoget ved at lokke serbiske politisoldater i baghold. Siden har vi ikke hørt om den; men den er der jo stadigvæk.

De der kritiserer Milosevic og serberne for kynisk magtspil bør læse om Storbritanniens handlinger på Balkan i slutningen af 1870'erne og forresten efter 1. verdenskrig.

Og de der fordømmer serbernes etniske rensning bør læse om USA's etniske fordrivelse og folkemord på indianerne, samt om Israels fordrivelse og undertrykkelse af arabere.

De, der kræver serberne for krigsforbryderdomstolen, bør forklare, hvorfor Israels regeringer ikke stilles for domstolen. De har optrådt som krigsforbrydere lige siden de i november -94 under ledelse af Rabin besluttede ikke længere at ville "nøjes med" at anvende "moderat fysisk pres", men at give sikkerhedsstyrkerne tilladelse til umodereret tortur, som har ført til mange ofres død og invaliditet. De har i årtier lige så kynisk overtrådt rækkevis af andre konventioner.

De der påberåber handling af Røde Kors til fordel for de tre fangne amerikanere, bør mindes, hvordan præsident Eisenhower, da han var øverstbefalende i Europa efter krigen, forbød Røde Kors adgang til lejrene med afvæbnede tyske soldater, som han lod sulte ihjel. Hans begrundelse var, at soldaterne ikke var krigsfanger, men afvæbnede fjendtlige styrker. Serberne skal altså bare kalde de amerikanske fanger afvæbnede fjendtlige, eller noget andet, f.eks. ulovligt indtrængte styrker. Så kan de gøre med dem, hvad de vil.

Nogle vil indvende : Det passer ikke. Det er kun de militært mægtige magter som Israel og USA og tidligere Sovjetunionen, der kan gøre, hvad der passer dem; men er det virkeligt sådan vore politikere vil have det ? Så kan de bringe vort land i flere meget ubehagelige situationer. De må lære selv at analysere, hvad der foregår og være parat til at sige fra over for vore allierede, når de går for vidt. Det gør de her ! Men det gør vor regering desværre også selv.

Den og dens støtter i folketinget står i henhold Nürnbergkriterierne til at blive hængt på stribe på grund af sammensværgelse for at anstifte angrebskrig - en krig helt i strid med Nato's statutter.

Helveg snakker om, at angrebet kan bane vej for en ny Natopagt. At han ikke skammer sig ! Ved at overtræde reglerne og starte en ulovlig krig vil han bane vejen for en ny ordning. I stedet for eventuelt at ændre ordningen inden han - igen eventuelt - lader den føre til krig. Alt dette er sket uden seriøs orientering af danskerne og uden debat for slet ikke at tale om folkeafstemning i Danmark.

Krigsmagerne henviser nu til verdenssamfundet. Hvad er det for et samfund ? Åbenbart står bl. a. Kina, Indien og Rusland udenfor. Men hovedaktørerne er de gamle imperialiststater Storbritannien og Frankrig, og den ny USA.

Hvad er det da USA's regering, som man aldrig må glemme ikke repræsenterer hele USA, så lidt som vor egen regering repræsenterer alle danskere, vil. Den tilstræber :

En ny verdensorden.

Den går ud på at afskaffe alle nationaliteter, alle fædrelande - undtagen eet, af hensyn til et grænseløst penge- og varemarked. Derfor agiterer man for størst mulig etnisk blanding i alle lande undtagen eet.

Resultatet er ballade, slagsmål og borgerkrige; men det betragter strategerne som et forbigående onde, der skaber glimrende muligheder for indgriben og manipulation. Målet er en eneste blandingsrace (minus een) over hele kloden. Per Stig Møller er en af vore mest ivrige forkæmpere for denne idealverden. Han beskriver i bogen "Utopi og virkelighed" sit ideal, standardmennesket således : "Lysebrunt ansigt, blå øjne, brede læber, lige næse og sort hår." Modellen er det lykkelige resultat af et diktatorisk "raceblandingsdekret". Han forudsætter nemlig nødvendigheden af indslag af diktatoriske regimer, da demokrati ikke hurtigt nok vil kunne indføre det vidunderlige samfund.

Ole Grünbaum er en anden glad massemennesketilhænger på den anden fløj. Han er især begejstret for kuløren. BT. citerer ham 15.3.99 for følgende : "Der er ingen vej tilbage. Det slutter vist ikke, før vi alle sammen tilhører en blandingsrace af dejlige gyldne, lysebrune mennesker".

Zoologerne kæmper vildt for bevaring af flest mulige dyrearter og varianter. Men menneskene skal gøres så ens som muligt - med een eneste undtagelse. Israelitterne må ikke blandes op. De mener nemlig, at de er Guds udvalgte folk, som er udset til at herske over alle os andre. Og med Bill Clinton og Madeleine Albright er de godt på vej til det.

Derfor går de også i vort land med brødrene Melchior i spidsen ind for, at vi skal tage imod så mange fremmede som muligt. Og Claus Rothstein forbereder os på, at vi og forresten det overbefolkede Vesteuropa må modtage et større kontingent af de flygtede albanere, som alene af religiøse grunde trives dårligt sammen med kristne befolkninger. Det er mærkeligt, at han ikke anbefaler at Tyrkiet tager imod de albanere, som det selv har velsignet med den rette tro. Men Nej - storsindet - på vor bekostning - indprenter han gang på gang i fjernsynet, der altid giver ham skærmplads, at vi må åbne os for endnu flere muslimer. Og den rare Michael Meyerheim, der gør sig så populær ved at uddele gratis fjernsyn, indkalder de Israel-tro chefredaktører for de store "danske" aviser til også i fjernsynet at udbrede det glade budskab :

USA råder i dag over apparatur, som næsten uden risiko kan smadre lande, der ikke godkender dets ny verdensorden.

Det, vi nu ser i Serbien, er en generalprøve på dette. Her er ikke tale om kærlighed til muslimerne og deres frihed. I så fald havde USA for længe siden grebet ind mod Israels undertrykkelse af Palæstina. Men der støtter man overgrebene både med våben og penge.

Hvad, man vil slå fast, er, at national selvstændighed ikke vil blive tolereret. Det siges helt klart nu, da det træder frem, at Milosevic har indset, at han ikke kan bevare suveræniteten over hele Kosovo. Han søger da en deling af provinsen. Man kan diskutere, hvor rimelige grænser så kan trækkes; men ikke at det er den eneste fornuftige løsning. Men Nato's forhandlere afviser enhver diskussion. Det er kun bomber, der tæller.

Verdensimperialisternes påstand er vanvittig. Den hævder i strid med al erfaring, at etnisk blanding er fred og lykke. Og etnisk udrensning er den værste af alle forbrydelser. Man fortrænger, at nogle af de groveste og mest brutale etniske udrensninger i nyere tid blev iværksat af sejrherrerne i II verdenskrig. De blev fulgt op af tvungen etnisk blanding i de besejrede områder, den såkaldte Hooton- eller bastardiseringsplan, som efterfulgtes af propaganda og agitation også i andre lande for det ny industrielle massemenneske. Vi ser i vort eget land, hvor langt man har drevet det alene ved anvendelse af et fjernstyret og hjernevasket medieapparat.

Hvad vi nu ser er, at centralherskerne sætter magt bag propagandaen. Vi får at vide, at man ikke må komme serberne - eller som det konsekvent hedder : Milosevic - det mindste i møde, og derfor må man ikke dele Kosovo. Og palæstinenserne må man heller ikke komme i møde, hvis det betyder, at de kommer til at bestemme noget selv.

Efter århundreder af krige er vi i Skandinavien nået frem til samforstand med naboriger, hvis særpræg vi respekterer. Det kan lade sig gøre, fordi grundholdningerne ikke er så forskellige. Noget helt andet er tilstræbt blanding af befolkninger, der afskyr hinandens religion og livsstil. Vi bør da gøre os klart, hvilken ny verdensorden vi støtter.

En fredelig verden af selvstændige nationer, der handler og forhandler over grænserne i respekt for hinandens særpræg ? Eller et grænseløst forretningsimperium, hvor ulydige nationer bombes tilbage til stenalderen, som et politisk korrekt ungt folketingsmedlem, Lene Espersen, for få dage siden selvtilfreds og ubekymret udtrykte det !

Lars Thirslund

Lønstrupvej 122 9480 Løkken Tlf. : 98 99 65 74