DER F O R !
- er det muligt at tvivle på holocaust


Alle mennesker har hørt om Holocaust, nazisternes systematiske udryddelse af ca. 6 millioner jøder, hvoraf størstedelen blev dræbt i særlige udryddelseslejre i gaskamre, under Anden Verdenskrig. De fleste betragter Holocaust som et faktum, som det ikke er muligt at betvivle. Nedenfor følger imidlertid 10 gode grunde til netop at tvivle på Holocaust.

1. Historien bag tallet
Tallet 6 millioner er ikke unikt, men forekommer gentagne gange i forbindelse med jødisk lidelse igennem verdenshistorien. En antik jødisk profeti siger således, at jøderne først kan vende tilbage til Israel efter tabet af 6 millioner jøder (1). I år 1900 i New York Times nævnes 6 millioner ”blødende og lidende” jøder, som grund til at jøderne skal have et Israel (2). I år 1902 nævnes i Encyclopædia Britannica en ”systematiske” forfølgelse af 6. millioner jøder (3). I 1919 i tidsskriftet The American Hebrew berettes, at 6 millioner jøder er ved at dø i Europa i en ”Holocaust” (4). Tallet gentages også ofte i tiden op til 2. Verdenskrig i amerikanske aviser (5).

2. De 6. millioner – et uforanderligt tal
Antallet af døde reduceres hele tiden for enkelte lejre, uden at det samlede dødstal tilsvarende reduceres. Da man dømte nazisterne i Nürnberg blev det fastslået, at 4. millioner jøder var døde i Auschwitz (6). Dette dødstal fremgår også af Lademanns leksikon fra 1991 (7) samt på de mindesten, der var opstillet i Auschwitz, og som paven i 1979 knælede ved. I 1991 reducerede man imidlertid antallet af døde i Auschwitz til 1,5 millioner, hvilket blandt andet fremgår af Den Store Danske Encyklopædi (8). De 1,5 million døde fremgår nu også på mindestenene i Auschwitz, som en ny pave i 2006 knælede ved. Det seneste dødstal for Auschwitz er på 500.000 (9). Både ifølge russerne i 1944 (10) og The Columbia Encyclopedia i 2004 (11) omkom i alt 1,5 millioner jøder i lejren Majdanek. Men ifølge en polsk
historiker i 2005 var det rigtige tal 78.000 døde, hvoraf 59.000 var jøder (12).

3. Hvor mange jøder forsvandt under Anden Verdenskrig?
Mange tror, at det er veldokumenteret, at der manglede 6 millioner jøder i 1945, men dette er ikke tilfældet. Der findes to primære værker om dette emne og disse er indbyrdes uenige(13). Det står fast, at mange blev deporteret østpå, men der er ingen sikre tal for, hvor mange der overlevede og hvor mange der døde (14). Ifølge Røde Kors’ internationale komites søgecenter i Arolsen var der per 1.1.1993 kun dokumentation for 296.077 dødsfald i både Auschwitz, Majdanek samt andre tyske koncentrationslejre (15).

4. Den manglende ordre
Man hører tit, at ”Hitler har jo selv beordret, at jøderne skulle myrdes!”. Men der forefindes ikke nogen ordre fra Hitler (16) eller fra nogen af hans underordnede, hverken skriftligt eller mundtligt, til systematisk udryddelse af jøderne. Det er usandsynligt, at et så kompliceret massemord, der måtte involvere tusindvis af mennesker, kunne gennemføres uden klare og entydige ordrer fra den tyske ledelse. Den ansete jødiske historiker Raul Hilberg forklarer dette med, at kommunikationen mellem nazisterne skete ved telepati (17).

5. Talende tavshed
Hvis holocaust var og er så velkendt samt veldokumenteret, hvorfor nævner ingen af krigens tre store sejrherrer, De Gaulle, Eisenhower og Churchill (18), det så i deres erindringer? Og hvorfor kendte de allieredes efterretningstjenester -når de havde knækket tyskernes kode -intet til Holocaust? (19).

6. Mordvåbnet
Det billede, som vidnerne tegner af gaskamrene, ville ikke have fungeret i virkeligheden. Gaskamrene skulle, ifølge vidnerne, have ligget i Auschwitz og Birkenau, hvor gassen (Zyklon B) skulle være indført igennem huller i taget. Efter gasningen blev dørene -der gik indad (20) -ind til kammeret åbnet, og ligene brændt i løbet af et par minutter. Men det er videnskabeligt fastslået, at man ikke kan finde nogen spor af huller i taget (21), at dørene ikke ville kunne åbnes indad, fordi ligene ville blokere, samt at det ikke tager et par minutter, men ca. 1 time at brænde et lig (22). Ligeledes leder man forgæves efter de farvepletter Zyklon B skulle have efterladt i murværket (23).

7. Krematorierne
Krematorierne i Auschwitz/Birkenau kunne maksimalt have kremeret 138.000 lig. Fordelt over fire krematorier i Birkenau var der fra 31.03.1943 i alt 46 ligbrændingsovne (retorter). Krematorierne var i drift i henholdsvis 509, 462, 50 og 309 dage. Alle driftsforstyrrelser er dokumenteret. Det tager ca. 1 time
og en vis mængde koks at kremere et lig. Mængden af koks og det samlede omfang af koksleverancerne er dokumenteret. Dette giver, rent teoretisk, en samlet daglig maksimalkapacitet på ca. 1.000 kremeringer, i praksis et langt lavere gennemsnitstal. Afgørende er følgende: Efter 2-3.000 kremeringer skal de ildfaste
chamottesten i ovnen udskiftes. Dokumenterne viser, at dette med sikkerhed aldrig skete (24). Altså er der aldrig kremeret mere end højst 138.000 lig i Birkenaus krematorier (=46 gange 3000), hvilket svarer til de officielle dødebøgers statistik.

8. Vidner til gasningerne
Mange tror, at der findes tusindvis af vidner til gasningerne, men reelt findes der, som professor Arno J. Mayer fra Princeton University har skrevet, kun få(25) og mange af disse påstår de mærkeligste ting. Vi bringer her 3 af de mest kendte:

Sonderkommandomedlem David Olere: Han hævder blandt andet, at SS lavede jøderne om til krematoriumpølser, ”Krema-wurst”(26).

Kommandant Rudolf Höss: I den første, der findes nemlig flere forskellige(27), af sine ”tilståelser” fortæller Höss blandt andet, at der alene i hans periode som lejrkommandant blev myrdet 3 millioner jøder i lejren, han taler også om en udryddelseslejr, der aldrig har eksisteret, og han fortæller, at man ikke brugte gasmasker, når man hentede ligene ud af gaskamrene (28).

Nobelpristager Elie Wiesel: Dette vidne siger, at vi skal hade tyskerne, fordi de ville dræbe alle jøder. Men da Elie var i Auschwitz blev hans dårlige tå helbredt på SS-hospitalet og da russerne rykkede nærmere i jan. 1945 valgte Elie og hans far at flygte sammen med SS – ligesom mange andre jøder – snarere end at falde i russernes hænder (29).

9. Vidner i øvrigt
Selvom der kun findes få vidner til gasningerne, så findes der mange andre vidner, der hver især beskriver forskellige tyske grusomheder eller forbrydelser, men mange af disse vidneudsagn er utroværdige. Som den jødiske historiker Samuel Gringauz skriver, så er de fleste vidneberetninger fyldt med ”overdrivelser
”dramatiske effekter” og ”uprøvede rygter” (30). Dette underbygges også af Shmuel Krakowski, direktøren for Yad Vashem-arkivet, der har udtalt, at “over halvdelen af vidneudsagnene er upålidelige”(31). Han udtaler endvidere, at ”Mange overlevende, i deres iver efter at blive en del af historien, har ladet deres fantasi løbe af med dem” (32).

10. Forskningsfrihed bag tremmer
Hvis holocaust er verdenshistoriens bedst dokumenterede kendsgerning, hvorfor er det så nødvendigt at forfølge folk, der tvivler på denne kendsgerning? Retten i Nürnberg fastslog i 1946 tallet 6 millioner og gaskamre uden videnskabelige beviser (33). I Tyskland, Østrig og Frankrig bliver forskere stadigvæk straffet, hvis de stiller krav om en videnskabelig debat. Kemikeren Germar Rudolf er blevet i dømt 2½ års fængsel, menneskerettighedsaktivisten Ernst Zundel 5 års fængsel, forsvarsadvokat Sylvia Stoltz 3½ års fængsel, Ingeniør W. Fröhlich 6½ års fængsel.


***
At ytre et eller flere af overstående tvivlspunkter er i flere europæiske lande kriminelt. Synes du, at det
skal være kriminelt at tvivle?

Noter:
(1) Benjamin Blech; The Secret of Hebrew Words, Jason Aronson, Northvale, NJ, 1991, s. 214.
(2) Rabbi Stephen Wise i New York Times, 11. juni 1900, s. 7.
(3) Encyclopædia Britannica 1902.
(4) The American Hebrew, 31. oktober 1919.
(5) Don Heddesheimer, The First Holocaust, Castle Hill Publishers, PO Box 257768, Chicago, IL 60625, USA,
2003.
(6) IMT-Dokument 008-USSR - Nuremberg Military Tribunal & Anklagen i Nürnberg, København. l946 &
Dommen i Nürnberg, København, l947.
(7) Lademanns Leksikon, 1991, opslag Auschwitz, s. 48.
(8) Den Store Danske Encyklopædi, 1998, opslag Auschwitz, s. 171.
(9) Fritjof Meyer; Die Zahl der Opfer von Auschwitz. Neue Erkentnisse durch neue Archivfunde, I Osteuropa, 52,
Jg., 5/2002, pp. 631-641.
(10) Germar Rudolf, Lectures on the Holocaust. Controversial Issues Cross Examined, Castle Hill Publishers, PO
Box 257768, Chicago, IL 60625, USA, 2005.
(11) The Columbia Encyclopedia, Columbia University Press, 2004.
(12) Tomasz Kranz; Ewidencja zgonow i smiertelnosc wiezniow KL Lublin, Zeszyty Majdanka, 2005, vol. 23, pp. 7-
53 & http://www.auschwitz-muzeum.oswiecim.pl/html/eng/aktualnosci/news.php?rok=2005
(13) Benz, Wolfgang; Dimension des Volkermords: die Zahl der jüdischen Opfer des Nationalsozialismus,
München: Dt. Taschenbuch-Verl., 1996 & Walter N. Sanning; The Dissolution of Eastern European Jewry, Institute
for Historical Review, P.O. Box 2739, Newport Beach, CA 92659 USA, 1983.
(14) Germar Rudolf (ed.); Dissecting the Holocaust. The Growing Critique of ‘Truth’ and 'Memory', 2nd., revised
edition, Castle Hill Publishers, PO Box 257768, Chicago, IL 60625, USA, 2003 & Germar Rudolf; Lectures on the
Holocaust. Controversial Issues Cross Examined, Castle Hill Publishers, PO Box 257768, Chicago, IL 60625, USA,
2005.
(15) Germar Rudolf, Lectures on the Holocaust. Controversial Issues Cross Examined, Castle Hill Publishers, PO
Box 257768, Chicago, IL 60625, USA, 2005.
(16) Raul Hilberg; The destruction of the European Jews, Yale University Press, 2003.
(17) Barbara Kulaszka; Did Six Million Really Die?: Report of the Evidence in the Canadian 'False News' Trial of
Ernst Zundel, Samisdat Publishers, Ltd. Toronto, Ontario, 1992.
(18) Robert Faurisson; The Detail I The Journal of Historical Review, March-April 1998 (Vol. 17, No. 2), pages 19- 20.
(19) Richard Overy; Forhør - Det Tredje Riges elite taler ud, People's Press, 2007.
(20) Jean-Claude Pressac; Auschwitz : Technique and operation of the gas chambers. New York, Beate Klarsfeld
Foundation, 1989.
(21) Robert Jan van Pelt; The Case for Auschwitz. Evidence from the Irving Trial, Bloomington, Indiana 2002. &
Carlo Mattogno; Die Einfüllöffnungen für Zyklon B – Teil 1: Die Decke der Leichenhalle, von Krematorium I in
Auschwitz & Die Einfüllöffnungen für Zyklon B – Teil 2: Die Decke des Leichenkellers, von Krematorium II in
Birkenau I Vierteljahreshefte für freie Geschichtsforschung 8. Jahrgang, Heft 3, November 2004, s. 275-290.
(22) Germar Rudolf, Lectures on the Holocaust. Controversial Issues Cross Examined, Castle Hill Publishers, PO
Box 257768, Chicago, IL 60625, USA, 2005.
(23) Germar Rudol;, The Rudolf Report. Expert Report on Chemical and Technical Aspects of the "Gas Chambers"
of Auschwitz, Castle Hill Publishers, PO Box 257768, Chicago, IL 60625, USA, 2003.
(24) Ernst Gauss; Ernst Gauss (Hg.), Grundlagen zur Zeitgeschichte. Ein Handbuch über strittige Fragen des 20.
Jahrhunderts, Castle Hill Publishers, PO Box 257768, Chicago , IL 60625, USA.
(25) Arno J. Mayer; Why Did the Heavens Not Darken?: The 'Final Solution' in History, Pantheon, 1989. s. 362-
363. & Jürgen Graf; Auschwitz Tätergeständnisse und Augenzeugen des Holocaust, Neue Visionen GmbH, Verlag,
1994. Schweiz.
(26) Jean-Claude Pressac; Auschwitz : Technique and operation of the gas chambers. New York, Beate Klarsfeld
Foundation, 1989.
(27) Dr. Robert Faurisson; How the British Obtained the Confessions of Rudolf Höss,I The Journal of Historical
Review, Volume 7, Nr. 4, Vinter 1986.
(28) Germar Rudolf; Lectures on the Holocaust. Controversial Issues Cross Examined, Castle Hill Publishers, PO
Box 257768, Chicago, IL 60625, USA, 2005.
(29) Elie Wiesel; Night, Hill and Wang 1958.
(30) Samuel Gringauz; "Some Methodological Problems in the Study of the Ghetto," I Jewish Social Studies, New
York, January 1950, Vol. 12, p. 65.
(31) B. Amouyal; Doubts Over Evidence of Camp Survivors I The Jerusalem Post (Israel), august 17, 1986, s. 1.
(32) B. Amouyal; Doubts Over Evidence of Camp Survivors I The Jerusalem Post (Israel), august 17, 1986, s. 1.
(33) Anklagen i Nürnberg, København. l946 & Dommen i Nürnberg, København, l947.
***
Læs mere på:
http://www.holocaust.nu
http://www.vho.org
http://www.ihr.org
http://www.codoh.com
***
DANSK SELSKAB FOR FRI HISTORISK FORSKNING
www.holocaust.nu e-mail: admin@holocaust.nu & info@holocaust.nu

Tilbage til undermenuen