EU - et totalitært betonforetagendeAf Ole Kreiberg

Den 19 marts 1995 vedtog EUs justits- og indenrigsministre en "fælles aktion mod racisme og fremmedhad", som forpligter medlemslandene til "at sikre et effektivt retligt samarbejde" inden for fem områder:

-Offentlig opfordring til diskrimination, vold og "racehad".
-Offentlig forsvar af "forbrydelser mod menneskeheden".
-Offentlig benægtelse af de forbrydelser, Tyskland begik under 2. verdenskrig
-Offentlig udbredelse og udsendelse af materiale, som indeholder "racistiske" eller "fremmedfjendske" tilkendegivelser.
-Samt deltagelse i virksomhed, der udfoldes af grupper eller organisationer, som indebærer "diskrimination, racistisk eller etnisk had".

Nu skal man jo være helt utroligt naiv, hvis man tror, at det blot er den såkaldte "racisme", som EU ønsker at bekæmpe med grundlovsstridige sovjetmetoder. Når de fåtallige "racister" er blevet sendt til særlige EU-fangelejre, genopdragelseslejre, eller hvad EU nu ellers vil foretrække at kalde dem, kommer turen til de langt mere talrige EU-modstandere, hvis EU skepsis vil blive udskreget som nationalisme.

Erfaringen fra det tidligere Sovjetunionen og Jugoslavien samt diverse fra historien kendte imperier viser nemlig, at den eneste måde at holde sammen på sådanne multinationale statsdannelser er gennem hård undertrykkelse af alle tendenser til separatisme. Det første, der skete, da man indførte ytringsfrihed i Sovjetunion og Jugoslavien, var, at disse statsdannelser kollapsede. Enhver burde da kunne forstå, at man ikke kan have både en Europæisk Union og demokrati på en gang. Den næste folkeafstemning om EU kommer i virkeligheden til at dreje sig om valget mellem demokratiet eller et totalitært Europa domineret af ubehagelige stormagter som Tyskland og Frankrig.

Tænk også på, at demokratiet og den moderne nationalisme kom samtidig til Danmark. De nationalliberale, som skrev den danske grundlov, var både demokrater og nationale. Få måneder før den danske grundlovs vedtagelse rejste de tysksindede slesvig-holstenere sig i væbnet oprør mod Danmark. Er der nogen, der kan se lighedspunkter til noget af det, der skete dengang og begivenhederne i det tidligere Jugoslavien.

Tilbage til undermenu