Dette er en redigeret version af et læserbrev, som blev trykt i BT den 28/3-96

Af Ole Kreiberg

Det lykkedes som bekendt ikke - hverken for Napoleon eller Hitler - at skabe et forenet Europa under henholdsvis fransk eller tysk ledelse. Det gjorde det ikke, fordi de to lande ikke var i stand til at overvinde hinanden og englænderne militært. Denne gang står de sammen og står derved så stærkt som aldrig før.
Jeg håber, at danskerne vågner op og får øje på dette forhold og stemmer nej ved næste EU-folkeafstemning.

Tilbage til undermenu