Jødisk manipulation og ondskab

Af Frank Larsen

Som tidligere medlem af det jødiske samfund vil jeg godt have lov til at påpege nogle misforståelser, som debatten om antisemitisme og historierevisionisme i al for høj grad er præget af. Jeg var selv jøde en gang og troede på det, jeg var blevet opdraget til, men da jeg blev ældre begyndte jeg at stille spørgsmålstegn ved det jeg havde lært i skolen.

Jeg havde altid lært, at jøderne var det udvalgte folk og at vi var bedre og mere ophøjede end andre. Problemet var, at intet af det stemte overens med det, jeg oplevede i 1960-erne som ung. Jeg oplevede, hvordan jøder groft udnyttede holocaust og jødernes påståede martyrium til at skaffe sig magt og indflydelse ud over det, som er normalt i et demokratisk samfund.

Jeanette Cohn har for så vidt ret i sin påpegning af, at det ikke er et erklæret flertal, der støtter den zionistiske løgner- og forbryderstat Israel. Men jøderne er selv ansvarlige for at gå i rette med deres organisationer og få udrenset de bærme, der benytter talmuden til at fremme rent egostiske og egennyttige mål. Jødedommen er idag degenereret til en pseudoreligion for charlataner, pengeafpressere og politiske ekstremister, der i presse og medier forsøger at tvinge vesten til at tage stilling imod palæstinenserne ud fra ideen om "kollektiv skyld." Der er naturligvis intet forkert i den tanke, at jøderne har ret til eget hjemland i Mellemøsten. Men der er en del forkert i, at staten Israel mener sig i sin gode ret til at belære verden om moral og anstændighed, samtidig med at den begår grove forbrydelser mod et andet folk. Jeg er ikke sønderligt interesseret i palæstinensernes sag. Jeg mener dog, at denne meget godt illustrerer omfanget af det talmudiske hykleri.

Jøderne må forstå, at de kun igennem afstandtagen fra deres korrupte og forbryderiske organisationer kan vinde den respekt, som de mener de er berettigede til.