Dette er et redigeret læserbrev fra Berlingske Tidende den 06.10.1993:


Danmark bør holde en lav profil

Af Ole Kreiberg


I forbindelse med, at det var 50 år siden, jøderne flygtede til Sverige, skulle Danmark igen føre sig frem på usmagelig og selvglad vis. Det fremstilledes, som om det var hele det danske folk, der på selvopofrende vis hjalp jøderne til Sverige. Hvorfor måtte udlandet f.eks. ikke vide, hvor meget danske fiskeskippere modtog for at sejle jøderne over sundet? Et eksempel fra Aage Bertelsens bog " Oktober 1943" viser, at en skipper modtog 100.000 kr. for natten mellem den 8. og 9. oktober at fragte et hold på 230 jøder over Øresund. For at anskueliggøre hvor svimlende en sum, det var i 1943, kan det nævnes, at en faglært arbejder dengang havde en årsindtægt på ca. 5000 kr. Udover jødetransporter tjente mange danskere også godt på at levere krigsmateriel, fødevarer m.v. til tyskerne. Faktisk havde Danmark den højeste levestandard blandt de europæiske lande, der var berørt af krigen. I forbindelse med samarbejdsregeringens tilbagetræden i august 1943 fremstilles det ofte, som om denne regering havde hele det danske folk mod sig. Dette stemmer dårligt overens med den kendsgerning, at få måneder før havde danskerne selv stemt disse politikere ind ved et valg, der havde Danmarkshistoriens højeste valgdeltagelse (89,5%). Jeg mener at det vil klæde Danmark at holde en lav profil i forhold til egen rolle under anden verdenskrig.