Formandsskiftet.

Så gik han da!

Tiden vil så vise, om det betyder en forandring af "Danskeren" og Den Danske Forening bort fra den nuværende kosherkonservative linie, hvor "nazisterne" er roden til alt ondt inklusiv hele den muhamedanske trussel, samt en sentimental, barrikaderomantisk dyrkelse af den mere end et halvt århundrede gamle modstandsbevægelse.

Hvis foreningen skal have nogen som helst betydningen i fremtiden udover en hyggeklub for nogle frelste, er det ubetinget nødvendig med en langt mere realistisk fremstilling af, hvem og hvad det er, der har bragt os i den situation, vi er i nu. Det forkerte i den nuværende linie, hvor man tror, at man kan tækkes magthaverne og mediepaverne, når man udtrykker sig tilpas moderat, ses jo tydeligt allerede i de mange indlæg, den afgående formand selv har fået utrykt tilbage. Og fordømmelse af "nazisterne" og "racismen" kan man roligt overlade til systempressen, de marxistiske magthavere og de autonome, som bliver brugt til det beskidte arbejde, som de to første ikke selv vil lægge navn til. Det er de langt bedre til, for de får nemlig alle penge for det.

Den muhamedanske verden ville aldrig have været den eksistentielle trussel mod Europa og den hvide mand, som den er nu, hvis vi ikke havde været udsat for et halv århundredes hjernevask af den jødisk-amerikanske holocaustindustri. Den store skade her, er jo ikke de mange penge de i deres umættelige griskhed har presset ud af os, men den gift de i kraft af deres faktiske mediemonopol har formået at plante i vore sjæle, dels gennem deres vedvarende skruppelløse udnyttelse af den kristne skyldfølelse, dels i de grove indgreb i vores tanke og talefrihed, som de har fået deres lakajer til at tvinge ned over os, for at dække over de løgne og halve sandheder denne udnyttelse hviler på.

Samt den tordnende tavshed de har kunnet gennemtvinge om alle deres egne hårrejsende forbrydelser, herunder de 70 års rædsler i Rusland forøvet af Lenin, Stalin og deres bande af kazarjøder, forbrydelsen over alle forbrydelser! Hvornår har vi sidst hørt om kompensation til overlevende fra Katyn? Og hvornår så vi den sidste hollywoodtåreperser om ukrainske bønders lidelser i en af vore TV kanaler, der er altædende mht hollywoodudslip? Det samme gør sig i øvrigt gældende omkring de allieredes mange og grove forbrydelser under og efter krigen. Herunder morgenthau-planen, som nu åbenbart atter søges gennemført i Tyskland. At vi i Europa aldrig har fået talt ud om dem, har været en af årsagerne til at E U projektet har været dødsdømt fra starten, da det jo er bygget på løgn.

Internettet er opfundet, og hermed er et nyhedsmedium blevet skabt, som kan bruges til den frie meningsudveksling, som system-journaljerne i højtidelige stunder praler af, at de fonnidler.

Det betyder, at holocaustindustrien under alle omstændigheder bliver afviklet.

Den Danske Forening kan så vælge at gøre deres til, at "pinen bliver kort", eller man kan fortsætte som hidtil, og ende som en lille "kleinvereinsgeriimpel", der hygger sig i smug, mens resten afverden brænder omkring den. Bliver det sidstnævnte, behøver I ikke sende flere blade til mig.

Venlig hilsen fra et mangeårigt medlem

Ib Nicolajsen

P.S. I er selvfølgelig velkommen til at bringe dette indlæg i "Danskeren".

Sendt 10 oktober 2000