20 spørgsmål til Dansk center for Holocaust og folkedrabsstudier

Af Glenn Pacharzina


1. Hvad forstår DCHF ved begrebet Holocaust?

2. Hvilke faktorer mener DCHF udløser et Holocaust?

3. Hvad forstår DCHF ved benægtelse af Holocaust?

4. Mener DCHF, at man bør indføre love, som kriminaliserer Holocaustbenægtelse?

5. Hvordan stiller DCHF sig til den Israelske stats gentagende overgreb mod dets palæstinensiske indbyggere, samt Israels mange krænkelser af menneskerettighederne, herunder krigsforbrydelser?

6. Hvilke skridt vil DCHF tage for at belyse de mange etniske udrensninger af tyskere, som fandt sted efter krigen, samt de allieredes mange krigsforbrydelser under og efter Krigen?

7. Hvad mener DCHF om Göran Perssons pjece om Holocaust, og vil DCHF publicere en lignende?

8. Anser DCHF det for vigtigt at gøre op med krigstidens mange propagandaløgne, fjendebilleder og overdrivelser?

9. Hvordan forholder DCHF sig til det ansete jødiske tidsskrift "The American Hebrew"s artikel fra den 31 oktober 1919, i hvilken Guvernør Glynn nøje beskriver en "Holocaust af 6 millioner østeuropæiske jøder"? (artikel vedlagt.) Jeg var af den opfattelse, at tallet 6 millioner først kom på tale i forbindelse med krigen 1939-1945. Kan DCHF forklare mig dette nærmere?

10. Et af Holocaustbenægternes hovedargumenter synes at være et slogan, der lyder: "No Holes, No Holocaust!" Dette henviser til de mange vidner, som efter krigen har fortalt, at den dræbende gas blev bragt ind i gaskamrene via huller i disses loft. De luftfotografier, der blev taget af amerikanske efterretningsfly af Auschwitz-Birkenau i 1944, samt de tyske originaltegninger af disse rum, på hvilke det for øvrigt ikke på nogen måde fremgår, at de pågældende bygninger skulle være gaskamre, endsige skulle have været i stand til at kunne fungere som sådanne, viser at sådanne huller ikke eksisterede. På senere luftfotografier har ukendte personer placeret/malet en række sorte pletter på gaskamrenes tag. Ligeledes viser senere grafiske gengivelser af Auschwitz-Birkenau, at der på gaskamrenes tag var en række store sorte huller (jf. Göran Perssons pjece om Holocaust, tegning side 57, punkt 2) Hvad mener DCHF om disse dybt modstridende ting? Var der, eller var der ikke, huller i loftet på gaskamrene i Auschwitz-Birkenau? Hvis nej, hvor kom gassen så ind i gaskamrene, og hvad med de utallige vidneudsagn, der fortæller, at gassen blev ført ind i gaskamrene via huller i loftet? Hvis ja, hvorfor optræder disse ikke på luftfotografierne fra 1944, hvor gaskamrene skulle have kørt på fuld tryk? Og hvorfor finder man på andre luftfotografier nogle mærkelige, uidentificerbare, sorte klatter, som ikke optrådte på de første?

11. Hvad mener DCHF om følgende dødstal for Auschwitz-Birkenau?:

Formidlingstidspunkt Formidlingsinstitution (kun officielle kilder) Officielle offertal:

31.12.1945 Fransk oplysningsbureau for krigsforbrydelser 8.000.000

20.04.1978 Le Monde (Dagblad i Paris) 5.000.000

23.01.1995 Die Welt 5.000.000

20.01.1989 Kogon, Der SS-Staat ( Ekspert-bog) 4.500.000

01.10.1946 IMT dokument 008-USSR 4.000.000

24.11.1989 (Statstal) OStA Majorowaky, (12 Js 1037/89) 4.000.000

26.07.1990 Allgemeine Jüdische Wochenzeitung 4.000.000

08.10.1993 ZDF 4.000.000

25.01.1995 Wetzlarer neue Zeitung 4.000.000

27.01.1995 (Statstal), Bundeskanzler Kohl, Die Welt 4.000.000

01.10.1946 IMT dokument 3868-PS 3.000.000

01.01.1995 Damals (Tysk historiemagasin) 3.000.000

18.07.1990 The Peninsula Times Tribune, SF (USA) 2.000.000

25.07.1990 Hamburger Abendblatt 2.000.000

11.06.1992 Allgemeine Jüdische Wochenzeitung 1.500.000

08.10.1993 ZDF 1.500.000

23.01.1995 Die Welt 1.500.000

01.09.1989 Le Monde 1.433.000

02.02. 1995 BUNTE (Tysk illustreret blad) 1.400.000

22.01.1995 Welt am Sonntag 1.200.000

27.01.1995 Die Welt 1.100.000

21.12.1994 IfZ 1.000.000

21.12.1989 Pressacs bog om Auschwitz 928.000

27.09.1993 Die Welt 800.000

22.01.1995 Welt am Sonntag 750.000

02.05.1994 Focus 7.00.000

23.01.1995 Die Welt 700.000

31.12.1994 Ny bog af Pressac, Die Krematorien von Auschwitz 470.000

08.01.1948 Welt im Film (Wochenschau Nr. 137) 300.000

06.01.1990 Frankfurter Rundschau 74.000

31.05.1995 Hoffmann, Stalins Vernichtungskrieg 1941-45 74.000

Hvilket dødstal mener DCHF kommer tættes på sandheden? Og hvorfor findes der så mange forskellige dødstal?

12. Hvad mener DCHF om, at Lademanns leksikon fra 1991 oplyser, at der i Auschwitz-Birkenau omkom 4 millioner jøder, som følge af tyskernes behandling, mens "Den Store Danske Encyklopædi" fra 1999 oplyser, at antallet af omkomne jøder ligger på 1 million? Hvilken af de to oplysninger mener DCHF er den korrekte? Og hvorfor finder man i to anerkendte danske leksikaer så vidt forskellige oplysninger? Og er det officielle dødstal for Auschwitz-Birkenau i perioden mellem de to publikations udgivelse blevet ændret? Hvis ja, hvorfor?

13. Kender DCHF til autentiske konstruktionstegninger af gaskamre, hvor disses funktion, virke og brug fremgår? Jeg har ikke været i stand til at fremskaffe sådanne, kan DCHF hjælpe mig?

14. Når man besøger Auschwitz får man af turistguiderne fra Auschwitz musseet at vide, at gaskammeret i Auschwitz I/Stamlager er originalt og i oprindelig tilstand. Imidlertid har direktøren for Auschwitz musseet tilkendegivet, at dette kammer er en rekonstruktion. Hvad mener DCHF om denne sag? Er kammeret er originalt eller er det en rekonstruktion? Hvis DCHF mener, at det er en rekonstruktion, mener DCHF da, at det er acceptabelt, at man fra Auschwitz museets side giver besøgende falske informationer herom? Hvis DCHF mener, at kammeret er originalt, hvorfor har Auschwitz museum direktøren da oplyst noget andet?

15. Ved DCHF, hvor jeg kan finde et originalfotografi af et gaskammer?

16. Hvordan vurderer DCHF de vidneudsagn, der beretter om massegasninger i Dachau, Matthausen, Neuengamme, og Stutthof?

17. Mener DCHF, at vidneudsagn vedrørende Holocaust skal godkendes uden kildekritik? Hvis ja, hvorfor? Hvis nej, hvordan forholder DCHF sig da til vidner som Phillip Müller, Rudolf Vrba, Helene Weiser, Iboja Wandall-Holm, Alex Eisenberg, Kurt Gerstein, Elie Wiesel, David Olère, Misha Defonseca, og Olly Ritterband?

18. Hvad ser DCHF som sin vigtigste opgave i dets arbejde omkring Holocaust, og hvilke udadrettede tiltag vil DCHF foretage i denne forbindelse?

19. Hvad mener DCHF om professor Norman G. Finkelstein og dennes bog "The Holocaust Industry"?

20. Kunne DCHF ikke arrangerer en offentlig høring, hvor man indbød en Holocaustbenægter for så for åben skærm at pille dennes påstande fra hinanden? Hvis nej, hvorfor ikke? (Det ville være en stor hjælp for os unge, som oftere og oftere støder på Holocaustbenægtersynspunkter, uden at vi er i stand til at imødegå dem)

(DCHF har pt. ikke svaret på disse spørgsmål.)

Copyright © Dansk Selskab for Fri Historisk Forskning