Dette er et brev, som jeg sendte til flere politikere blandt andet formanden for folketingets retsudvalg Bjørn Elmquist. Efter brevet følger Bjørn Elmquists svar:


05.10.94

Kære Bjørn Elmquist,

Jeg har sendt nogle oversættelser af amerikanske revisionistiske pamfletter til Folketingets Retsudvalg. Det er mig selv, der oversat dem, ligesom jeg gennem årene har spredt hundreder og atter hundreder af dem.
Da tyskerne nu forsøger at lægge pres på danske politikere med det formål, at Danmark skal indføre grundlovsstridig censur ligesom som i 1940-1945 af, hvad der må menes om nazismen i Danmark, føler jeg mig foranlediget til at stå frem for at give mig til kende.
Jeg er ligesom de fleste revisionister ikke nazist men regner blot den officielle historieskrivning om jødernes skæbne under anden verdenskrig som værende en forlængelse af de allierede krigstidspropaganda.
Jeg vil godt stille dig nogle enkelte spørgsmål vedrørende jødernes skæbne i de tyske koncentrationslejre.

Indtil fornyelig var der på Auschwitzmuseet en mindeplade, hvorpå der stod at 4 millioner jøder blev gasset her. Det samme tal nævntes ved Nuernbergdomstolen og fremgår også Gyldendals Tibindsleksikon. Fornyelig blev tallet rettet til 1,5 millioner. Mit spørgsmål er nu om det totale tal stadig er 6 millioner dræbte jøder eller kun 6-2,5= 3,5 millioner. Ud fra påstanden om, at "Holocaust" er den mest veldokumenterede historiske kendsgerning, beder jeg dig derfor om at redegøre for, hvor de 2,5 millioner jøder så blev dræbt. Hvis du nævner de andre lejre, betyder det jo så, at tallene for disse lejre også er ukorrekte. Ifølge den officielle historieskrivning skulle gasning kun have fundet sted i Polen. Disse lejre blev alle befriet af Sovjetunionen og antallet af døde som f.eks. de 4 millioner i Auschwitz stammer fra sovjetiske undersøgelser. Var det forresten ikke de samme russere, der undersøgte Katyn-massakren og kom til det resultat, at den blev udøvet af tyskerne? Hvis du mener, at Stalins NKVD skulle være et særligt pålideligt sandhedsvidne, skal du selvfølgelig have lov til det.

Hvordan kan det lade sig gøre, at brænde et lig i en krematorieovn i løbet af 5-10 minutter? I den amerikanske filmserie "Holocaust" hævdedes det, at man dagligt var istand til kremere tolvtusinde lig i 46 ovne i Auschwitz. I Gyldendals Tibinds Leksikon står, at det tager 75 minutter at kremere et lig uden kiste. Dette gælder imidlertid kun for moderne ovne. Med den type kul-og koksfyrede ovne, der var almindelige i 40erne, tog det endnu længere tid.

Hvorfor anvendte man insektbekæmpelsesmidlet Zyklon B - det samme middel, som brugtes til f.eks. at afluse beklædningsgenstande i særlige og til formålet fremstillede gaskamre. Zyklon B blev lanceret i begyndelse af 20erne og blev markedsført under navnet Cyclone i de engelsktalende verden. Zyklon B er Hydrogencyanid eller blåsyre (med den kemiske betegnelse HCN), der er opsuget i flydende form i et kemisk inaktivt stof (f.eks. "kalk"kugler). Ifølge fabrikanten tager det flere timer, at frigøre HCN ved berøring med atmosfærisk luft. HCNs kogepunkt er ca. 26 grader. Opvarmede man de påståede gaskamre, inden man tog dem i brug og i så fald, hvilken metode anvendte man? HCN er brændbar og eksplosiv, så kakkelovne kunne ikke anvendes. Der er ved de påståede gaskamre i Auschwitz intet, der tyder på, at der har været installeret centralvarme.

Hvordan skaffede man sig af med den brugte gas uden at skade mennesker og dyr i nærheden? Dette er aldrig blevet forklaret. I USA, hvor gaskamre anvendes til henrettelse, kræver det en meget langsommelig og indviklet proces blot at rense et lille enkeltmandsgaskammer efter brugen. Til gengæld har man aldrig anvendt Zyklon B her. I stedet anvender man Natriumcyanid-krystaller nedhældt i svovlsyre. Dette frigør øjeblikkeligt tilstrækkelige mængder blåsyregas til at dræbe et menneske. Men som sagt i USA regnes gaskammermetoden da også for den mest kostbare og komplicerede henrettelsesmetode og anvendes derfor meget sjældent.

Der er et andet spørgsmål, der trænger til at blive besvaret, nemlig spørgsmålet om, hvad der skete med de mange jøder, der boede i Polen før anden verdenskrig. Ved folketællingen i Polen i 1931 opgøres antallet af jøder til 3,1 millioner. Imidlertid skete der en betydelig udvandring af jøder i 30erne til Palæstina, Sydamerika, USA, Frankrig, Beneluxlandene, England med flere. Institut for Samtidshistorie i Muenchen anslår, at der udvandrede ca. 100.000 jøder fra Polen hvert år fra 1933. Således ankom der alene 68.000 til Palæstina mellem 1934 og 1937. Man anslår derfor, at der levede ca. 2.664.000 jøder i Polen ved krigsudbruddet i 1939. Efter den tyske og sovjetiske invasion flygtede mindst 750.000 jøder fra den tyskbesatte del af Polen til den sovjetiske. Disse jødiske flygtninge blev spredt over hele Sovjetunionen. Dem, der nægtede at søge sovjetisk statsborgerskab, blev sendt til særlige arbejdslejre, hvor flere hundredetusinde omkom. I det engelsksprogede jødiske leksikon Universal Jewish Encyclopedia bind 6 side 176 nævnes, at den internationale jødiske hjælpeorganisation, The Joint Distribution Commitee i begyndelsen af 1942 organiserede nødhjælp til 600.000 polsk-jødiske flygtninge alene i den asiatiske del af Sovjetunionen. Tilbage under tysk kontrol, var 757.000. 100.000 tusinde jøder undslap til Rumænien via Bukovina. Fra Rumænien gik der en flugtrute med skib til Tyrkiet. Da tyskerne invaderede Sovjetunionen blev millioner af mennesker evakueret mod øst. Dette drejede sig især om bybefolkningerne, som antoges at kunne være til mest nytte i våbenproduktionen. Langt de fleste sovjetiske jøder boede i byerne. Efter krigen i juni 1946 var der 240.489 registrerede jøder i Polen. hvor mange jøder, der havde flygtet til vesten efter krigsafslutningen vides ikke.

Angående antallet af jøder i verden er det interessant at læse i den af Kommitteen af Amerikanske Jøder udgivne verdens almanac. Her angives det samlede antal jøder i 1933 i hele verdenen at være 15.315.359. I udgaven for 1946 opgives antallet til 15.753.638. Har man glemt de 6 millioner eller hvad?

Til slut vil jeg gerne spørge dig ligeud, hvorfor det skal regnes for illegitimt at rejse disse berettigede spørgsmål?
Jeg har meget svært ved at acceptere, at der er jøder, der føler sig forurettede af de revisionistiske forskningsresultater. Tværtimod synes jeg, at det er gode nyheder for både jøderne og menneskeheden, at betydeligt færre jøder døde under anden verdenskrig end hidtil antaget. Jo færre jøder, der døde desto bedre - ikke sandt.

Med venlig hilsen,

Ole Kreiberg


Bjørn Elmquist svarer følgende:

FOLKETINGET
1240 København K

København den 7. oktober 1994
BE/ah


Kære Ole Kreiberg,

Tak for dit brev af 5. d.m., hvor du afæsker mig svar på en række spørgsmål om behandlingen af jøder i de tyske koncentrationslejre og andre steder.

For så vidt angår de meget generelle og overordnede aspekter - andre landes behandling af jøder og andre etniske grupper samt mindretal i det hele taget, skal jeg ikke nu og her begive mig ud i en nærmere diskussion. Blot fastslå, at jeg indtil nu har arbejdet for og i fremtiden vil arbejde for bindende vidtgående regler for beskyttelse af mindretal.

Med hensyn til det mere specifikke om gasningen af jøder i de tyske koncentrationslejre skal jeg erindre om, at jeg _ikke_ er tilhænger af at indføre en straffelovgivning om "historiske sandheder". Det har jeg tidligere gjort klart - og det fastholder jeg.


Med venlig hilsen,

Bjørn Elmquist