Forfatter undersøger "Den Nye Verdensordens" europæiske erobring. Samt fremtidsplanerne.

Europæerne bliver hjernevasket til at sælge deres frihed for et løfte om, at der ikke bliver flere krige.

af David Icke

Et fængsel er ved at blive opført i Europa - dag for dag. Det er en kæmpemæssig indhegning for mennesker, og den omfatter hver eneste mand, kvinde og barn på kontinentet.

Fængsler laves normalt af arkitekter, murere og tømrere, men dette opføres af skuespillere. De spiller deres roller i en grotesk film under ledelse af den globale forretnings- og finanselite, og i sidste scene vil fængselsporten smække i for, hvad der er tilbage af frihed i denne del af verden.

Fængslet har et navn. Det kaldes Den europæiske Union.

Også skuespillerne har navne. Det er de berømte politikere, regeringsembedsmænd og finansfolk, som læser op fra deres rolleark på TV-nyhederne, mens de "debatterer" fordele og ulemper ved en europæisk superstat, der kontrolleres af en fælles valuta og en europæisk centralbank. Det er et skuespil, der opføres for at manipulere offentlighedens bevidsthed og indføre Hitlers Europa med 50 års forsinkelse.

Adolf Hitler havde et design for Europa, dersom han havde vundet Anden Verdenskrig. Han kaldte sin "vision" for "Die Europäische Gemeinschaft" og det svarer i oversættelse til Det europæiske Fællesmarked - (EF) - hvilket netop var navnet på første stadium i det europæiske fascist/kommunist diktatur, der nu går under navnet Den europæiske Union (EU)

Det er blevet konstrueret ved hjælp af de to mest effektive mekanismer der findes til sindelagskontrol af hele folkemasser. Jeg kalder dem "problem-reaktion-løsning"- og "trappetrins"-metoden.

Anden Verdenskrig( problem), der var fremelsket af eliten, førte til en forståelig offentlig reaktion (reaktion i og med at noget måtte gøres for at forhindre en ny krig i Europa) og dette førte så frem til elitens "løsning" på et af eliten fabrikeret "problem" - skabelsen af Det europæiske økonomiske Fællesskab, Fællesmarkedet eller EF og af De forenede Nationer (FN).

EF blev solgt til folket som et middel til at standse krigen. Man bringer Europas lande sammen økonomisk, og gør dem afhængige af hinanden, og de holder op med at bekrige hinanden. Men under hele dette forløb vidste eliten nøje, hvad den havde i sinde - det centraliserede diktatur, kaldet Den europæiske Union (EU).

Her var det, at "trappetrins"-metoden kom til hjælp. I løbet af årtierne, siden starten på det oprindelige EF, er planen blevet fulgt år for år med stadig større magtbeføjelser - taget bid for bid - fra nationerne og overgivet til de ikke-valgte europæiske diktatorer i Bruxelles. Vi er nu nået dertil, at nationale love er underordnet europæisk lov.

For eksempel har Englands regering ikke længere retten til at fjerne skatten på fyringsolie til fattige og gamle, fordi europæisk lov har bestemt, at den skal være minimum 5% i alle medlemsstater i Unionen. Og englænderne tror stadig, at de er frie.

Transformationen af Europa til et massivt centraliseret diktatur er en vital del i Den Nye Verdensordens plan for centraliseret kontrol over planeten. Eliten, der dominerer det globale finansielle og politiske system, søger at påtvinge os en verdensregering, en centralbank og en valuta, der skal overvåge og diktere udviklingen i tre grupperinger af superstater.

Disse er planlagt som Den europæiske Union, Den amerikanske Union (der skal udspringe fra the North American Free Trade Agreement (NAFTA) og komme til at omfatte både Nord-, Mellem- og Sydamerika som kontinent) og Stillehavsregionen (der skal udspringe fra Asien-Australien "frihandelsområdet", også kendt som APEC).

Nationer/stater ville ikke være stort andet end sogneråd for denne kolossale struktur til global kontrol. Ja, de fleste nationer/stater ville endda blive opsplittet i regioner for yderligere at formindske mulighederne for effektiv modstand.

 

VERDENSREGERING

Bag skabelsen af Den europæiske Union står Bilderberggruppen, det dybt hemmelighedsfulde kartel af ledende bankfolk, multinationale selskaber, politikere, akademikere, "meningsskabere", mediebosser og militærchefer. Bilderberg-gruppen indgår i et netværk, der også omfatter the Royal Institute of International Affairs, RIIA (England), the Council on Foreign Relations, CFR (USA) (Anm.: I Danmark er det tilsvarende "Udenrigspolitisk Selskab") og Den trilaterale Kommission (USA, Europa, Japan). Alle arbejder efter selv samme plan.

Et af Bilderberg-gruppens hovedmål, helt fra dens skabelse i Hotel Bilderberg, i Oosterbeek, Holland i maj 1954, var at frembringe en europæisk superstat med en centralbank og central valuta, nøjagtigt efter de retningslinier, der nu så ganske tydeligt viser sig.

Den første bestyrelsesformand for Bilderberg-gruppen var Prins Bernhard fra den kongelige hollandske familie og nær ven og kompagnon til Englands Prins Philip, også en Bilderberg-deltager. Den nuværende formand er NATO´s tidligere generalsekretær, samt engelsk udenrigsminister, Lord Carrington, en fast del af eliten og bonkammerat med Rothschilderne og Kissinger.

Som jeg forklarer i " And the Truth Shall Set You Free" (se pris og adr. nedenfor), var Prins Bernhard en betydningsfuld påvirkningsfaktor bag skabelsen af Bilderberg-gruppen og Fællesmarkedet, nu Unionen. Det samme var polakken Joseph Retinger, der endog var en ledende kraft bag skabelsen af Bilderberg-gruppen. Af andre involverede kan nævnes modbydelige frontmænd som Rockefellerne, Averell Harriman og Dulles-brødrene.

 

NUVÆRENDE SPILLERE

Den Europæiske Union, vi ser i dag, er blevet konstrueret fra den tidligste begyndelse af de, der kontrollerer Bilderberg-gruppen - Huset Rothschild, Rockefeller-familien og Europas "Blåt blods"-familier.

Hold øje med de mest højrøstede stemmer, der råber på Den europæiske Superstat, og du vil uvægerligt betragte en Bilderberger (fra "Danmark har det de seneste år været Uffe Ellemann-Jensen, Ritt Bjerregaard og Tøger Seidenfaden - virker det ikke bekendt?). Det klassiske eksempel er Mr. Føderal-Europa, kansler Helmuth Kohl fra Tyskland, som udsender daglige opråb om at få en fælles bank og fælles valuta, mens han arbejder på at fuldende visionen om et centraliseret Europa, som en af hans forgængere, Adolf Hitler, også engang søgte at påtvinge os.

En anden hovedaktør i påtvingelsen af et europæisk diktatur er præsidenten for den europæiske kommission, Jacque Santer, den Bilderberger, der sidder på toppen af det enorme Europæiske Union bureaukrati, som fortæller "valgte" regeringer, hvad de kan og ikke kan gøre.

Tager vi nu England som eksempel, vil du kunne se den vedvarende skjulte hånd fra Bilderbergerne og "Den Globale Plantage" (alment brugt udtryk for det påtænkte ensrettede verdensdiktatur, anm.) bag manipuleringen af den europæiske "debat".

 

ENGLANDS FALD

Manden bag Englands indtræden i EF var Bilderbergeren Ted Heath, den konservative premierminister fra 1970-74. Han er stadig i dag en konstant reklamemand for et føderalt Europa. En af hans medunderskrivere, da England trådte ind i EF i 1972, var Lord Hume, (Sir Alec Douglas Hume), en anden tidligere britisk premierminister og, for en tid, formand for Bilderberg-gruppen.

Chefen for Ted Heath´s strategi-gruppe (policy group) var Lord Victor Rothschild, en af det 20nde århundredes store manipulatorer, en super-spion, en ledende kraft i skabelsen og udviklingen af Israel, og en mand, som jeg i " And the Truth Shall Set You Free" omtaler som en nøglefigur i mordet på præsident John F. Kennedy. En af Heath´s nære kolleger, Douglas Hurd, skulle senere blive den britiske udenrigsminister, der underskrev Maastricht-traktaten, som forandrede EF til Den europæiske Union, og pressede planen for Den Nye Verdensorden massivt fremad.

"Oppositions-partiet", the Labour Party, er blot et andet aspekt af Englands Eet-parti stat. Da Heath bragte England ind i EF, blev han støttet heri af en anden Rothschild-kompagnon, Labour-leder og tre gange preierminister Harold Wilson, en med-Bilderberger. Yderligere Labour partistøtte kom fra ledende personer, så som Bilderbergerne James Callaghan, der senere blev premierminister, Dennis Healey, der deltog i det første Bilderbergmøde i 1954 og i en række af de efterfølgende, og Roy Jenkins, der senere blev leder af Den europæiske Kommission. Lederne af Englands tredie parti, the Liberals, var, da Heath og Wilson var på scenen -Jo Grimond. - Ja, rigtigt - også en Bilderberger, samt Jeremy Thorpe, forfatter til en bog "Europa - hvad der taler for at gå ind"

 

OXFORD-FORBINDELSEN

Som det passer sig, var alle disse mennesker, på nær Callaghan, produkter fra Englands elitesamlebånd: kendt som Oxford Universitetet. Dette er et massivt rekrutterings- og ensretningscenter - ikke alene for den engelske ungdom, men også for oversøiske studenter som f.eks. Bill Clinton, som kommer for at studere på Oxford med et Rhodes stipendiat-program opfundet af Cecil Rhodes, denne ærke-manipulator inden for Den Nye Verdensordens plan.

I dag er situationen nøjagtigt den samme. Bilderbergere overalt.

Labours leder, og Englands sandsynlige kommende premierminister ( det er han nu, anm.) Tony Blair, er en Bilderberger og "en af de udvalgte fra eliten". Blair deltog i 1993-Bilderbergmødet i Grækenland, sammen med sin "modpart", den konservative finansminister Kenneth Clarke. Under sit 1996-besøg i USA mødte Blair en række globalist-topmænd, herunder Clinton, Henry Kissinger, bestyrelsesformand for Federal Reserve( "nationalbanken"), Alan Greenspan og George Soros, den globale finans-manipulator, der arbejder under ordrer fra huset Rothschild. Alle er de Bilderbergere.

Blair´s nr. 2 i Labour- partiet, skygge-finansministeren, hedder Gordon Brown, endnu en Bilderberger. Liberal Democrats ledes af Bilderberger Paddy Ashdown, som efterfulgte Bilderbergeren David Steel. Begge støtter et føderalt Europa.

Der var endnu ikke gået et år efter Blairs deltagelse i Bildergberg-komsammenet i Grækenland, før han ledte Labour-partiet efter Bilderbergeren John Smith´s pludselige død. Blair blev valgt til at efterfølge Smith med massiv støtte fra medierne, inklusive Rupert Murdochs aviser.

Det næste valg i England (nu "heldigt" overstået, anm.) er livsvigtigt for "Den globale Plantage", fordi de vil sikre sig, at vinderen vil føre England ind i den fælles europæiske valuta og Den europæiske Centralbank. De ved, at Bilderberger Blair og han Bilderberger finansielle sidemand, Gordon Brown, vil gøre det. Deraf følger hændelserne, der skal sikre deres sejr.

Historier i de engelske aviser antyder, at Blair vil blive rådgivet i sin valg-strategi af George Stephanopoulos, Bilderbergeren, der har hjulpet sin med-studerende fra Rhodes-stipendiet, Bill Clinton, til at vinde to USA-valg.

Hvilke af Bilderberger-frontmændene, der ved, hvad der foregår, og hvilke, der bliver brugt og manipuleret uden deres fulde viden, er svært at sige, og det vil variere fra person til person. Men nogle af dem ved ganske nøje, hvad de gør, og hvorfor.

Selv den engelske "opposition" til den europæiske Superstat leder os hen til de samme navne, organisationer og planer. Finansmanden og "nyfødt" miljøforkæmper, Sir James Goldschmidt, har søsat Folkeafstemningspartiet ("Referendum Party") for et presse på for at sikre en folkeafstemning, der skal stoppe for yderligere centralisering af Europa.

Goldschmidt er fætter til Rothschild-dynastiet, som har søgt centraliseringen af magt i Europa gennem lang tid. Han er også en nær ven af den globale manipulator, narko-bagmand og massemorder kaldet George Bush, en fremtrædende fortaler for Den Nye Verdensorden. Goldschmidt har været involveret i en stribe transaktioner og elite-operationer, der skulle fremme Den Nye Verdensordens plan for planeten.

 

MED PÅ HOLDET

Og han skulle ønske at stoppe et føderalt Europa? Næ, hvad han ønsker at gøre, er naturligvis at kapre "antiføderalt Europa" oppositionen (EU-modstanderne) og sikre, at den føres frem til et bragende nederlag, mens han samtidig hjælper med at splitte de konservative stemmer til valget og dermed gør det endnu mere sikkert, at Blair vil vinde. Dette er nøjagtigt, hvad Ross Perot har gjort for Bill Clinton ved de seneste to præsidentvalg.

To andre ledende britiske "modstandere" af et føderalt Europa, John Redwood og Norman Lamont, har også en interessant baggrund.

Redwood, der udfordrede John Major under kampen om lederskabet for Det konservative Parti i 1996, forlod Oxford Universitet for at indgå i N.M.Rothschilds bankforretning i London og, mens han endnu var ansat hos Rothschilderne, blev han taktisk rådgiver ("policy advisor") for Margaret Thatcher.

Lamont, der er tidligere konservativ finansminister, er direktør i N.M.Rothschild. Norman "Red vores suverænitet"-Lamont deltog i Bilderberg-mødet ved Burgenstock, Schweiz, i juni 1995 med Emma Rothschild, den modbydelige Lord Victor Rothschilds datter. Få dage efter at have været til topmøde i den organisation, der har sikret opbygningen af en Europæisk Superstat i mere end 50 år, sad Lamont ved siden af John Redwood og var imod netop sådan en superstat. Der er noget, der ikke rigtig stemmer her.

Så Jimmy, John og Norm går imod Superstaten, hva´? Jamen selvfølgelig gør I da det, drenge - selvfølgelig! Som jeg sagde det i begyndelsen, bygges det europæiske fængsel af skuespillere, der oplæser deres roller og siger nøjagtigt det, der kræves, for at svindle folket.

Når Den europæiske Centralbank åbner i Frankfurt (uden tvivl Hitlers valg), vil Europas økonomier og den nye Eurovaluta være officielt kontrolleret af bankfolk.

Maastricht-traktaten, der allerede er skrevet under siger, at valutaen og centralbanken vil blive kontrolleret af seks bankfolk, der ikke er blevet demokratisk valgt, og som har en garanteret otte års embedsperiode. Og, som traktaten udtrykker det, vil ingen få lov til at påvirke eller modsætte sig disse bankfolks afgørelser.

Desuden vil alle guldbeholdninger og valutareserver, der nu ejes af de enkelte nationer/stater, komme under kontrol af disse bankfolk i Frankfurt, og der findes i traktaten ingen mulighed for at få dem returneret, hvis et land skulle ønske at trække sig ud.

Nogle få individer er kun i stand til at kontrollere verden fordi den menneskelige race har tilladt det at ske. Den kollektive bevidsthed er blevet behandlet og ensrettet til at se verden sådan som "Den globale Plantage" ønsker, vi skal se den. Det er en bevidsthed fuld af naivitet og vrøvl og altid er der rigeligt med sand til at kaste i øjnene på de, der ser for meget.

Hvis vi stikker hovedet i busken, så kun bagdelen stikker frem, så forsvinder det hele nok af sig selv, mon ikke? Næ, sådan virker det ikke.

Vil du ikke have et europæisk fascistisk diktatur? Ønsker du ikke en fascistisk Verdensstat? OK - fint!

Men den forsvinder altså ikke af sig selv, hvis du bare sidder dér. Den vil kun blive standset, hvis du lukker din bevidsthed op, lukker din mund op - og kommer i omdrejninger!

David Icke

Oversat fra "The Spotlight" 12.5.97