30. januar 2001

Fr. Indenrigsminister Karen Jespersen
Indenrigsministeriet
Christianborgs Slotsplads 1
1218 København K

Jeg har læst om de indskrænkninger i ytringsfriheden, som direktøren for Dansk Center for Holocaust og Folkedrab, Uffe Østergaard ønsker indført overfor de, som ikke er enig med ham og hans centers udlægning af begivenhederne vedrørende jødernes skæbne i de tyske koncentrationslejre under anden verdenskrig. Jeg er vist den person, som Uffe Østergård allerhelst vil lukke munden på. Derfor har jeg sendt dig et kopi af et brev, som jeg sendte til Folketingets Retsudvalg for nogle år siden, så du får muligheden for at se sagen fra begge sider. Det er en sammenfatning af, hvad det er for "farlige" betragtninger, som Hr. Østergaard finder så truende, at han foreslår, at så drastiske forholdsregler som indskrænkning af ytringsfriheden bør komme på tale. Du kan på min hjemmeside http://www.patriot.dk se alle de synspunkter, som Uffe Østergaard er uenig i. Det burde du og dit ministerium gøre, før I overvejer at indskrænke ytringsfriheden.

Tillad mig at bringe et kopi af et læserbrev, som jeg i dag har indsendt til Berlingske Tidende om samme sag. [Brevet blev bragt den 01/02-01]:

"Uffe Østergård må være gået fra forstanden med sit hovedløse angreb på ytringsfriheden. Naturligvis skal vi have fuld ytringsfrihed, hvis vi vil have et helt og troværdigt demokrati. Derfor bør den såkaldte racismeparagraf (266b) fjernes helt. I USA har den amerikanske højesteret for længst fastslået, at frihedsrettighederne, som er nedskrevet i den amerikanske forfatning, og som naturligvis indbefatter ytringsfriheden, skal tages for pålydende. Dette betyder, at USA i modsætning til Danmark og andre europæiske lande ingen racismeparagraf har. Hvorfor kan Danmark ikke have lige så megen ytringsfrihed som USA? Er vort demokrati ikke lige så stærkt og stabilt som det amerikanske? Jeg synes da, at det ville være mere naturligt, hvis vi fulgte USA fremfor Tyskland, som jo ikke altid har haft det lige nemt med demokratiet.

En af Uffe Østergårds mærkelige påstande for at kræve undertrykkelse af ytringsfriheden er, at negative ytringer om etniske minoriteter skulle kunne føre til ikke mindre end massemord. Der blev for nogle år siden fældet dom ifølge racismeparagraffen over en pensionist, der havde kaldt den islamiske kultur for kriminel. Dette holder imidlertid ikke Uffe Østergård tilbage for at antyde, at danskerne skulle være potentielle massemordere, der kunne finde på at indlede et holocaust på etniske minoriteter. Uffe Østergårds generalisering svarer jo til, at man sagde, at alle mænd er potentielle kvindemordere blot, fordi f.eks. Jack the Ripper og Bostonkvæleren var det.

Hvad tyskerne foretog sig under Anden Verdenskrig er naturligvis helt og holdent tyskernes egen sag og kan ikke på nogen måde belaste danskerne. Historien beviste jo klart, at danskerne ikke var ligesom tyskerne."

Jeg kan iøvrigt oplyse dig om, at der fra den 31/03 til den 03/04 afholdes en alternativ holocaustkonference i Beirut i Libanon. Denne konference om revisionisme og zionisme kommer til at bygge på de synspunkter, som Uffe Østergård på totalitær vis ønsker at undertrykke. De er meget populære i den arabiske verden, og vi arbejder på højtryk for at få dem udbredt der, hvor de i øvrigt modtages med kyshånd af både de politiske ledere og den akademiske elite. Her regnes holocaust for gemen zionistisk propaganda, uden hvilken verdenssamfundet aldrig ville have tilladt zionisterne at røve Palæstina fra dets arabiske beboere. Tillad mig at citere den afdøde egyptiske præsident Gamal Abdel Nasser fra 1964:

"Ingen i vort land, selv ikke den mest enfoldige, tager løgnen om de seks millioner myrdede jøder alvorligt"

Til slut vil jeg bemærke, at jeg naturligvis hverken er højreorienteret eller har det fjerneste imod demokratiet og velfærdstaten, selvom Uffe Østergaard og hans ligemænd jo altid forsøger at tilsvine og dæmonisere sine modstandere med, at de er højreekstreme, nazistiske eller lignende.


Med venlig hilsen,

Ole Kreiberg
Christian Xs Alle 19, mf
2800 Lyngby


Tilbage til undermenu