09.08.2002

Fr. Justitsminister
Lene Espersen,
Justitsministeriet
Slotholmsgade 10
1216 København K.

Kære Lene Espersen,

Jeg læste for et stykke tid siden i Jyllands-Posten, at du vil arbejde for at gøre kritik af historieskrivningen vedrørende jødernes skæbne i de tyske koncentrationslejre under anden verdenskrig strafbart ligesom i Tyskland. Til det vil jeg sige, hvad vedkommer dette stykke tyske historie egentlig nutidens danskere, som for flertallets vedkommende slet ikke var født den gang. Man må heller ikke glemme, at Danmark og danskerne jo selv var ofre for Nazi-Tyskland, ligesom det er en ubestridelig kendsgerning, at ingen danske statsborgere deltog i holocaust hverken som bødler og ofre. Derfor kan nutidens danskere umuligt opfatte historien på samme måde som tyskerne. Man kan ikke integrere EU landenes historier. Dertil er de for forskellige og for modsætningsfyldte.

Menneskerettighedserklæringen taler om retten til en nationalitet. Med retten til en nationalitet følger retten til en national historie og naturligvis også retten til at identificere sig med denne. At tvinge danskere til at identificere sig med andre landes og folks historie er en krænkelse af danskernes menneskerettigheder. Det vil derfor virke helt forkert, hvis man skal til at straffe nutidige danskere for at kritisere historieskrivningen om nogle begivenheder, hvor en gruppe udlændinge (tyskere) i udlandet (Polen) begik massemord på en anden gruppe udlændinge (jøder fra forskellige europæiske lande men ikke fra Danmark. Theresienstadt, hvor ca. 500 danske jøder blev deporteret til, og hvor over 90 procent overlevede, ligger i Tjekkiet) længe før disse danskere blev født. Historien viser klart, at Danskerne ikke var som tyskerne under anden verdenskrig. Det må vi danskere aldrig glemme, og det er vor pligt altid at minde tyskerne om dette, hver gang de gennem EU mener, at vi danskere skal føle samme skyld over, hvad de gjorde og kompensere for denne skyld ved at straffe nutidige syndebukke på samme måde, som de selv gør.

Jeg ved godt, at der er nogen, der har fremsat den uhyrlige påstand, at holocaust var et produkt af den vestlige kultur. Til dette vil jeg nævne, at langt det store flertal af befolkningerne i de vestlige lande enten kæmpede mod NaziTyskland eller var ofre for NaziTyskland. Altså man kunne derfor med endnu større ret sige, at antinazismen var et produkt af den vestlige kultur. At påstå at alle medlemmer af den vestlige kultur skulle være potentielle massemordere svarer jo til at sige, at alle mænd skulle være potentielle massemordere blot, fordi Jack the Ripper og Bostonkvæleren var det. Denne påstand er jo egentlig også en overtrædelse straffelovens paragraf 266b, ifølge hvilken en pensionist for nogle år siden blev dømt en bøde for i et læserbrev at have skrevet, at den islamiske kultur er kriminel. At påstå at den vestlige civilisation skulle have kimen til massemord i sig, burde da være ligeså strafbar.

Det er rigtigt, at jeg ikke tror på, at det var muligt at gasse og kremere det antal jøder indenfor det tidsrum og på den måde, som den etablerede historieskrivning hævder. Jeg vedlægger et brev, som jeg sendte til blandt andet folketingets retsudvalg for flere år siden. Her rejser jeg de spørgsmål, som gør, at jeg betvivler den etablerede historieskrivning vedrørende holocaust. Ville det ikke være bedre at forsøge at besvare dem end at true med straf, hvis man tillader sig at stille dem? Hvis I kunne besvare dem tilfredsstillende, så var der slet ingen grund til at true med straf , for så havde man jo allerede manet den frygtede revisionisme i jorden. Under alle omstændigheder beder jeg dig eller i hvert fald dine relevante embedsmænd, der arbejder med at lovgive om, hvad man må mene om dette emne, at sætte sig grundigt ind i, hvad det reelt er, som man skal forsøge at lovgive om. Det kan de gøre ved at studere ovennævnte vedlagte brev samt studere artiklerne på min hjemmeside http://www.patriot.dk

Til slut må jeg nævne, at jeg på ingen måde kan regnes for særlig højreorienteret. Faktisk er jeg slet ikke så højreorienteret som dig og dit parti, da jeg hverken er liberalist eller konservativ. Egentlig tror jeg, at jeg havde været socialdemokrat, hvis det da ikke lige var for dette partis indvandringspolitik og internationalisme.

Med venlig hilsen,

Ole Kreiberg
Christian Xs Alle 19, 2mf
2800 Lyngby

Opdateret d. 8.10.2002