Ofte hører man påstanden om, at kommunismen oprindeligt var et næsten rent jødisk projekt. Til uddybning af dette forhold følger en artikel af Winston Churchill fra llustrated Sunday Herald, den 8 februar, 1920 side 5 samt udtalelser af prominente jøder:

 

 

Autenticiteten af nedenstående artikel af Winston Churchill er verificeret af en af verdens førende Churchilleksperter, Ricard Heinzkill fra Eugene universitetet i Oregon, USA.

Zionisme contra Bolsjevisme.

En kamp om det jødiske folks sjæl

Af Rt. Hon. Winston S. Churchill [1920]

Nogle mennesker kan lide jøderne og andre kan ikke; men intet eftertænksomt menneske kan betvivle den kendsgerning, at de uden tvivl er verdens mest formidable og bemærkelsesværdige folk.

Og det kunne meget nemt være tilfældet, at dette selv samme forbløffende folk i nutiden kunne være i gang med at skabe et system af moral og filosofi, ligeså så ondsindet som kristendommen var godgørende, og som hvis det ikke standses, ville kunne ryste uopretteligt alt det, som kristendommen har muliggjort. Det ville næsten synes, som om skæbnen havde bestemt, at det kristne evangelium og det antikristne evangelium skulle stamme fra det samme folk; og at dette mystiske og gådefulde folk var blevet udvalgt for de ypperste fænomener, både af guddommelig og dæmonisk natur.

De russiske jøder har til trods for de ufordelagtige forhold, de har lidt under, formået at spille en ærefuld og vellykket rolle i Rusland. Indenfor bankvæsen og industri har de ihærdigt medvirket til udviklingen af Ruslands økonomiske ressourcer, og de var fremtrædende i oprettelsen af de bemærkelsesværdige russiske andelsselskaber. I politik har de for det meste støttet liberale og progressive bevægelser, og de har været de mest trofaste støtter af venskabet med Frankrig og Storbritannien.

Internationale jøder

I voldsom modsætning til alle disse jødiske bestræbelser, opstår de internationale jøders projekter. Tilhængerne af denne skumle sammensværgelse er for det meste personer, der er vokset op i de lande, hvor jøder bliver forfulgt på grund af deres race. De fleste, hvis ikke dem alle, har forladt deres forfædres religion og opgivet et hvert håb om et liv efter døden. Denne bevægelse blandt jøder er ikke ny. Helt tilbage fra Spartakus, Weishaupt til Karl Marx til nutidens Trotsky (Rusland), Bela Kun (Ungarn), Rosa Luxembourg (Tyskland) og Emma Goldman (USA) har denne verdensomspændende sammensværgelse for at omstyrte civilisationen og erstatte den med et samfund baseret på bremset udvikling, misundelig ondsindethed og uopnåelig lighed været stadigt voksende. Den spillede, som den nutidige forfatterinde Mrs Webster så dygtigt har vist, en afgørende og tydelig rolle i den tragiske franske revolution. Den har været drivkraften i alle undergravende bevægelser i det 19 århundrede; og nu har denne skare af usædvanlige personligheder fra Europas og Amerikas storbyer fået krammet på det russiske folk og er nu blevet praktisk talt de ubestridte herrer over det enorme rige.

Terroristiske jøder

Der er ingen grund til at overdrive den rolle i skabelsen af bolsjevismen og i den faktiske gennemførelse af den russiske revolution, som disse internationale og for det meste ateistiske jøder spillede. Det er sandelig en stor rolle; den overgår formentlig alle andres. Med Lenin som en vigtig undtagelse var flertallet af ledende personligheder jøder. Således er Tchitcherin, en ren russer, overskygget af hans formelle underordnede Litvinoff, og indflydelsen fra russere som Bukharin og Lunacharski kan ikke sammenlignes med den magt som Trotsky eller diktatoren over det røde citadel i Sankt Petersburg, Zinovieff eller Krassin eller Radek - alle jøder. I de sovjetiske institutioner er overrepræsentationen endnu mere forbløffende. Og de prominente, hvis endda ikke hovedkraften, i det system af terror udført af de særlige kommissioner til bekæmpelse af kontrarevolutionær virksomhed er jøder og i nogle bemærkelsesværdige tilfælde jødinder.

Den samme onde og fremtrædende rolle blev spillet af jøder under den korte periode af terror, hvor Bela Kun herskede i Ungarn. Det samme fænomen er forekommet i Tyskland (særligt i Bayern). Indtil videre har denne galskab kun tilladt sig en midlertidig fornedrelse af det tyske folk. Selvom om der ganske bestemt i alle disse lande er ikke-jøder som i enhver henseende er lige så slemme som de værste jødiske revolutionære, så er sidstnævntes rolle i forhold til deres antal forbløffende ringe.

Jødernes beskytter

Man behøver ikke at nævne, at den mest intense og lidenskabelige hævngerrighed er blevet opildnet i det russiske folks hjerter. Hvor end general Deniken havde myndighed, blev den jødiske befolkning altid beskyttet og ihærdige anstrengelser blev gjort af hans officerer for at afværge repressalier og for at straffe de skyldige. Det gik så vidt, at Petlurist propaganda mod general Deniken fordømte ham som jødernes beskytter. Healeysøstrene, som var Tim Healys niecer og som på grundlag af deres personlige erfaringer i Kiev, har udtalt, at i mere end et tilfælde er officerer, som har begået overgreb mod jøderne blevet degraderet og sendt til fronten. Men de horder af røvere, som hele det vidtstrakte russiske imperium er blevet inficeret med, tøver ikke med at tilfredsstille deres blodtørst og hævn på bekostning af den uskyldige jødiske befolkning, når som helst en lejlighed byder sig. Røverne Makhno, Petlura og Gregorieff, som demonstrerede deres succes gennem de mest brutale massakrer, og overalt blandt den halvt forbløffede og halvt rasende befolkning fik ivrig respons til antisemitisme i dens værste og mest beskidte former. Den kendsgerning, at i mange tilfælde er jødiske interesser og gudshuse blevet undtaget af bolsjevikkernes fjendtlighed, har tjent til at forbinde det jødiske folk i Rusland med de skurkestreger, der nu bliver udført.

Et hjem for jøderne

Zionismen tilbyder et tredje område for det jødiske folks politiske begreber. I voldsom modsætning til international kommunisme er zionismen allerede blevet en faktor i Ruslands politiske rystelser som en kraftig konkurrende indflydelse hos bolsjevikiske kredse i det internationale kommunistiske system. Intet er mere sigende end det raseri med hvilket Trotsky har angrebet zionisterne i almindelighed og Dr. Weissmann i særdeleshed. Hans grusomme skarpsindighed gør ham ikke i tvivl om, at hans planer for en verdensomspændende kommunistisk stat under jødisk herredømme bliver direkte modarbejdet og forhindret af dette nye ideal, som leder jødernes energi og håb i andre lande mod et mere simpelt, sandere og langt mere opnåeligt mål. Kampen, som er begyndt mellem zionistiske og bolsjevikiske jøder, er intet mindre end en kamp om det jødiske folks sjæl.


Følgende er et citat af en engelsk kommunistleder af jødisk herkomst, Israel Cohen fra hans skrift "A Racial Program For the Twentieth Century". Kilde: United States Government Printing Office, Porceedings of the House, 1957 side 8559.:

"Vi må indse at vores partis stærkeste våben er racespændinger. Ved at bevidstgøre de farvede racer om, at de i århundreder er blevet undertrykt af hvide, kan vi forme dem efter det kommunistiske partis program. I USA sigter vi efter en subtil sejr. Samtidig med, at vi opildner det sorte mindretal mod de hvide, vil vi indgyde de hvide et skyldkompleks på grund af deres udbytning af de sorte. Vi vil hjælpe de sorte frem indenfor ethvert samfundslag, inden for de liberale erhverv og indenfor sport og underholdning. Med denne prestige vil de sorte kunne opnå at blive gift med hvide og en proces vil begynde, som vil lægge USA i vore hænder."


Følgende stammer fra en brevveksling mellem Karl Marx og en anden jøde, Baruch Levy, (gengivet i "La Revue de Paris" den 1. juni 1928 side 574):

"I menneskehedens nye organisation vil Israels børn blive spredt over hele jorden og vil uden at møde modstand nogetsteds blive det ledende element, især hvis de kan opnå sikker kontrol over en del af arbejderklassen. Nationernes regeringer, som udgør den universelle republik, vil uden videre komme i hænderne på jøderne under dække af proletariatets sejr. Privat ejendomsret vil dernæst blive undertrykt af jødiske herskere, som overalt vil kontrollere de offentlige midler. Således vil det talmudiske løfte, at når Messias kommer, vil jøderne være i besiddelse af hele verdens rigdom, være virkeliggjort"