Denne artikel blev bragt i Berlingske Tidende den 23/2-98

Encyklopædi lyver

Af dr.phil. Christian Lindtner


Artiklen "Auschwitz" i den "Store Danske Encyklopædi" er ganske uvidenskabelig. Den hævder bl.a., at der myrdes og kremeres 9000 mennesker om dagen, i alt mere end 1 million jøder og 150.000 sigøjnere. Tallene er uvidenskabelige, fordi de modsiges af de benhårde facts fra den tyske byggeledelses inaktive arkiv i Auschwitz-Birkenau:

Fordelt over fire krematorier i Birkenau var der fra 31.03.43 i alt 46 ligbrændingsovne (retorter). Krematorierne var i drift i henholdvis 509, 462, 50 og 309 dage. Alle driftsforstyrrelser er dokumenteret. Det tager ca. een time og en vis en vis mængde koks at kremere et lig. Mængden af koks og det samlede omfang af koksleverancerne er dokumenteret. Dette giver, rent teoretisk, en samlet daglig maksimalkapacitet på ca. 1.000 kremeringer, i praksis et langt lavere gennemsnitstal. Afgørende er følgende: Efter 2-3.000 kremeringer skal den ildfaste chamotte i ovnen udskiftes. Dokumenterne viser, at dette med sikkerhed aldrig skete (Ernst Gauss: Grundlagen zur Zeitgeschichte, 1994, s 281 - 320). Altså er der aldrig kremeret mere end højst 138.000 lig i Birkenaus krematorier (=46 gange 3000). Det faktiske tal må kalkuleres ud fra Dødebøgernes angivelser (indtil 31.12.43 i alt 80.010) m.m. (Man har gættet på ca. 150.000 for hele perioden, inkl. Auschwitz I.)

Dødeligheden , især som følge af tyfusepidemier, var stor. Krematorierne var byggede med ligkældre, ovne osv. af hygiejniske grunde, i Tyskland som i Danmark. Det er normalt . Havde SS myrdet over een million, havde man intet sted at brænde ligene. Det er utænkeligt.

Man har ment, at ligene blev brændt i gruber. Men grundvandet lå (og ligger) så højt i Birkenau, at det måtte være vandhuller. Det er absurd. (Hjælpehypoteser om drænede gruber, jordfæstelse, gasovne, selvantændende lig m.v. støder også på uovervindelige vanskeligheder.)

Kildekritikken holder sig til originaldokumenter, der støttes af det fysisk og teknisk mulige. Andet er subjektiv spekulation m.m..

 

Tilbage til undermenuen