Se selv! Tænk selv!

Af Dr. phil. Christian Lindtner

De almindelige forestillinger om Auschwitz og holocaust bygger ikke på selvsyn, men på hvad man har hørt og læst, og på billeder, man har set i bøger, i blade, på film osv.

I det følgende skal vises en række eksempler på, hvorledes man ved falske billeder, falske tekster og falske "kopier" har ført millioner af mennesker bag lyset.

Det såkaldte gaskammer i Auschwitz I - stamlejren. Besøges hvert år af over en halv million gæster, fra statsoverhoveder til skolebørn.Bemærk skorstenen: Den er opført senere og ikke forbundet med ovnene, som heller ikke er originale. Døren er heller ikke original. De tre åbninger på taget (til højre) er ligeledes bygget efter krigen. Intet svarer til de originale bygningstegninger, som er bevaret og er tilgængelige for enhver.Det såkaldte "gaskammer" er derfor et bedrag, hvilket også indrømmes af museumsledelsen.

Denne tegning af Birkenau -også kendt som Auschwitz II - findes i statsminister Perssons bog side 57 (se ovenfor). Den er i modstrid med originaltegninger og med luftfotografier fra krigens år. Originalfotografier: www.air-photo.comHvorfor vises ikke originalfotografier?Svaret gives nedenfor:

Bemærk de tre sorte klatter på taget af ligkælderen til venstre for krematoriet under "2". Klatterne findes hverken på originaltegninger, på originalfotografier (nedenfor) eller på luftfotografier fra krigens år. De er påført senere og skal skabe illusionen om "huller" som giftgassen blev hældt ned gennem. Hullerne findes heller ikke i ruinerne, som stadig kan besøges. Der er således også her tale om et groft bedrag.

Originalfotografi fra 1943 af samme krematorium i Birkenau som ovenfor med den underjordiske ligkælder ( til højre, i jordhøjde), som eftertiden har omdøbt til et "gaskammer". Bemærk, at der på det flade tag ikke er spor af de luger ("klatterne") til de huller, gennem hvilke alle "vidnerne" hævder giftgassen blev hældt ned i det såkaldte gaskammer (dvs. ligkælderen). Uden huller i tag og loft kan gassen ikke komme ind kammeret. Uden huller passer holocaust-historien ikke:Nul huller - nul holocaust!

Dette "kopi" af ligkælderen, som er blevet forvandlet til et "gaskammer", vises i museet i Auschwitz og i Holocaust-museet i Washington. Bemærk den lille SS-mand, som på taget hælder giftgas ned gennem lugen og hullet. Her føres "gassen" ned i de piller, som støtter taget. "Vidnerne" hævder at pillerne, betonsøjlerne, var hule.Cementpillerne eksisterer stadig, og kan ses af enhver. De er ikke hule, men massive. De er ikke forbundet med huller i taget."Kopiet" svarer heller ikke til originaltegninger. Der er derfor atter tale om et groft bedrag.

Det hævdes normalt, at 80-90 % af alle, som kom til Auschwitz-Birkenau , blev gasset umiddelbart efter ankomsten, da de ikke kunne arbejde. På denne måde blev alle kvinder og børn straks gasset ved ankomsten. Der findes ingen dokumentation for påstandens rigtighed. Billedet viser kvinder og børn, som blev befriet af russerne fra Auschwitz i januar 1945.

Sammenfatning

Alle "vidner" påstår, at millioner af mennesker blev myrdet i gaskamre i Auschwitz I og - senere - i Auschwitz II, også kaldet Birkenau. Førstehåndsvidner kendes ikke. Der er derfor tale om rygter.

Er rygterne sande?

Rygterne siger, at giftgassen blev ført ned i "gaskammeret" gennem luger og huller i tag og loft.

De originale tegninger eksisterer stadig. Originale fotografier eksisterer stadig. Tag og loft eksisterer stadig. Hverken tegninger, fotografier eller bygningsrester viser spor af luger og huller.

Derimod er der malet klatter på tegninger senere hen.

Holocaust - dvs. gasninger - i Auschwitz I og II hviler således indtil videre blot på rygter og klatter.

Originale fotografier fra Auschwitz-Birkenau.

Billedet foroven til højre viser et aflusningsgaskammer. Formålet var at dræbe lus, den farligste smittebærer (tyfus). Billedet nedenfor til højre: Indsatte modtager de gassede klæder fra andre fanger, som i mellemtiden har været i bad (billedet til højre for oven).

Tegningen viser ligkælderen, som ovenfor ses i originalfotografi, i statsminister Perssons forfalskning og i falske "kopier" på to museer.

Ved at kombinere aflusningsgaskammer med bruserum og ligkælder opnår man et rent fiktivt menneskegaskammer, hvor gassen (altså vandet) kommer ned fra brusehoveder.

Dermed løber man ind i flere problemer: Hvor blev ligene opbevaret, når ligkælderen med et forvandles til et "menneskegaskammer"? Døren til ligkælderen åbner indad. Den kan altså ikke åbnes, når kælderen er propfuld af "gassede". Hvordan komme"gassen", når der ikke er huller, den kan komme ind gennem? Hvordan kommer flere tusinde lig op til krematorieovnene med den elevator som kun kunne transportere to lig for hver tur? Osv. osv.

For at overbevise alverden om at de fiktive gaskamre var historiske realiteter betjener man sig af falske vidner. Nogle gaskammervidner havde selv overlevet ved et mirakel. De er kun blevet afhørt af en kommunistisk undersøgelseskommission i foråret 1945. Tallet var dengang de 4 millioner, som fandtes på mindetavlerne indtil 1990. Deres udsagn blev bekræftet af den tyske kommandant Höss, efter at denne var blevet udsat for skrap tortur. Millionmordet i gaskamre stadfæstes herefter af tyske og allierede domstole som "selvindlysende". Dernæst kan journalister osv. skrige ud til hele verden at 6 millioner blev gasset i gaskamre osv. osv. Videnskabelige undersøgelser er endnu ikke foretaget.

Det ene billede viser kommandant Höss, som 1946 efter tortur afgiver "frivillig tilståelse" til en brølende engelsk forhørsleder om at have gasset 2,500,000 jøder (eller flere, om ønsket) i sin tid i Auschwitz (indtil november 1943). Det andet billede viser Simon Wisenthal, som sammen med Elie Wiesel efter krigen er at finde blandt de mest højrøstede gaskammer-prædikanter.

Kommandant Höss, katolik og kommandant i Auschwitz. I lighed med utallige andre tyske embedsmænd kendte han oprindeligt intet til massemord i Auschwitz-Birkenau. Hukommelsen blev først aktiveret og bekendelserne fremlagt efter allieret tortur.Amerikanske forhørsledere og jurister var gerne tysktalende jøder, som var flygtet over havet til USA allerede før krigen brød ud.I stort tal vendte de i 1945 tilbage til Europa.

I massemedierne gengives uafladeligt rædselsfulde billeder, der skal skabe had til de tyskerne og deres påståede misgerninger. Det oplyses kun sjældent, at sådanne billeder er optaget efter krigen. Ovenfor ses en englænder i færd med at fjerne lig af fanger døde af sult som følge af at de allieredes bombardementer afbrød de sædvanlige tyske forsyningskanaler. Normalt modtog de tyske kz-fanger god forplejning - hvilket jo var en forudsætning for at de kunne arbejde effektivt i krigsproduktionen. Se billedet af de løsladte kvinder og børn ovenfor. Lignende billeder af velnærede kz-fanger befriet i 1945 findes i stort antal. De vises imidlertid sjældent eller aldrig i massemedierne, hvor man stadig foretrækker propagandabilleder (især kommunistiske) optaget efter krigen.

Næsten alle rædselsbilleder har vist sig at stamme fra kommunistiske kilder. Deres værdi består derfor nærmest i at de belyser kommunistisk propagandavirksomhed. Formålet er at belaste den tyske fjende. Et grundprincip i kommunistisk propaganda er at give andre skylden for egne misgerninger. Denne tendens florerer endnu selv i danske massemedier.

Billedet til højre viser en advarselsplakat, polsk og tysk. Den advarer mod smittefaren fra lus, idet plettyfus , overført af lus, var den mest udbredte dødsårsag i de tyske arbejdslejre.

Et yndet fif - også i danske lærebøger - er at forsyne billeder med en utilsvarende tekst. Dette billede siges gerne at vise en moder med børn på vej til gaskamrene. Ingen kan imidlertid af billedet se, hvorhen de fire personer er på vej. I Auschwitz var der et posthus, et bibliotek, hospitaler, bagerier,et bordel, en bank, en swimming-pool, en fodboldbane, et teater, en biograf osv. osv. Mange blev løsladt fra lejren.Hvor skulle moderen hen med sine børn?

Et andet godt eksempel på hvorledes et billede forsynes med utilsvarende tekst, ses i artiklen "Holocaust" i Den Store Danske Encyklopædi. Billedet er ægte, men forestiller ikke det, som siges i teksten.

Indskrift på en tavle i Auschwitz-Birkenau, anbragt på bagsiden af en mindre bygning: " Medens lejren bestod, blev der registreret 405 222 fanger - mænd, kvinder og børn. Heraf omkom i Auschwitz og andre lejre omkring 340 000 personer."Kommentar: Dette tal - 340 000 omkomne i tyske lejre under krigen - svarer muligvis til den historiske virkelighed. Jøderne udgør kun en del af det samlede tal. Alligevel hævder ledelsen af Auschwitz på andre tavler først 4.000.000 mord, senere nedsat til 1.500.000. Man taler altså sandt på den ene sten, og lyver på andre.

Anbefaling: Vi anbefaler vore gæster at sammenholde vore oplysninger med billederne og teksterne, som gives på den svenske regerings hjemmeside: www.levandahistorie.org , som på sin side henviser til Simon Wiesenthal-centrets billedmateriale. Hefra henvises atter til Yad Vashem, hvis propaganda ligeledes bør undersøges nøje. Bemærk især, hvor ofte billedteksten indeholder påstande, som slet ikke bekræftes af selve billedet. Bemærk tillige, at billederne gerne er så uklare eller små, at de afgørende detaljer slet ikke kommer med. Der gives aldrig billeder af bibliotek, bordel osv. Man regner ikke med at læseren forholder sig kritisk til de fremsatte påstande. Læseren skal tryllebindes af ondskab.

Spørger man, hvordan de horrible påstande om holocaust og dets omfang begrundes, får man aldrig præcise svar! Videnskabelige spørgsmål fordømmes gerne som "antisemitisme". Dette er utvivlsomt er meget uklog "forskningspolitik" på længere sigt.

Copyright © Dansk Selskab for Fri Historisk Forskning

Opdateret d. 11.10.2002