Jødisk afpresning af Schweitz

af David Nielsen (dansker bosat i Michigan USA)

Det har været tragisk at følge den europæiske presses dækning af Schweiz på det seneste. Ingen af de etablerede medier i Europa har gjort sig den ulejlighed at verificere alle skrækberetningerne om "gassede" og "forsvundne" jøder. Schweiz er blevet bebrejdet, at det ikke vil udbetale erstatninger for uidentificeret tort til "efterladte" familiemedlemmer.
De jødiske banker plejer altid at kræve håndfaste beviser af tyskere, russere og anglesaksere. Men for jøderne selv gælder der andre regler. Schweiz har gjort, hvad ethvert civiliseret land ville gjort, men civiliserede lande gør klogt i ikke at nægte jøderne alt, hvad de forlanger.