SÆRMEDDELELSE FRA DEN POLITISKE TERRORS FRONT

af Edita Scheller

Stalinistisk skueproces i Østrig.

Ried im Innkreis: Offeret var den 77-årig Friedrich Rebhandl

Den 5. oktober foregik der atter en politisk skueproces efter stalinistisk mønster i Østrig. Den 77-årig Friedrich Rebhandl blev idømt 1½ års ubetinget fængsel.
Den historiske sandhed blev gjort til en særlig forbrydelse. Den bestilte historiker og et notorisk falsk vidne i retslig forstand, universitetsprofessor Dr. Gerhard Jagschitz, blev igen indkaldt som sagkyndig ekspert, selvom han var blevet indstævnet for falsk vidneudsagn af diplomingeniør Wolgang Fröhlich og blev, til trods for endnu en stævning, tilkaldt som sagkyndig i den verserende proces, for at fremstille et endsidigt billede af historien og fremlægge de Kafkaske løgne om Zyklon-B gaskamrene.

Forsvarets ansøgning om at bruge diplomingeniør Wolfgang Fröhlich som sagkyndig i sagen, ligesom i sagen mod Jürgen Graf og Gerhard Foerster i Schweitz, blev afvist på nøjagtig samme måde, som at søge efter patronrester i Babi Jar, hvor der siges at være skudt 33.000 jøder.
Professor Gerhard Jagschitz: "Muligvis har tyskerne fjernet patronresterne!"
En indskudt bemærkning af Wolfgang Fröhlich: "Naturligvis har de gjort det, medens de trak sig tilbage, og ved samme lejlighed har de også fjernet 1000 kubikmeter jord, siet jorden og fjernet metalsplinterne med pincetter!"
Professor Gerhard Jagschitz blev synligt nervøs Frölichs truende udsagn. Men som det er kutyme i sådanne sager, er dommen allerede på forhånd givet af de infame 68er-psykopater, der omhyggeligt havde instrueret dette mediecirkus. De medvirkende kun statister.

PSYKIATRI MOD SANDHEDEN

Den 30. september 1998 måtte diplomingeniør Wolgang Fröhlich efter begæring fra statsadvokaten i Wien, indenfor et kort tidsrum, igen underkaste sig en psykiatrisk undersøgelse. Denne gang varede processen kun i nogle minutter, fordi pågældende psykiatriker var blevet klar over, at han skulle agere redskab for et korrupt politisk retsvæsen. Det er glædeligt, at der endnu er mennesker i Østrig, som ikke kan købes af systemets politikere.