Judaisk manipulation.

Kære P. H. Bering

Hvis du kun vil læse de skrifter, der udtrykker det, du mener at vide i forvejen, kommer du ingen vegne. Vi kan kun gentage : Læs mere !

Vi er alle ført bag lyset, og ansvaret har media; men især den mafia af jødiske spidser, der har erobret magten over disse media. og udnytter denne formidable, magt til at agitere for, at Danmark skal blive multietnisk og åbne grænserne for en endeløs strøm af kulturfremmede elementer med ret til at etablere egne samfund, som på sigt med børneoverskud og stemmesedler kan umyndiggøre de danskere, der har skabt det samfund, som de fleste af de fremmede dybt foragter, men hvis frembragte materielle goder de kommer for at udnytte. Pressens magtmisbrugere er de faktisk ansvarlige for den uhyrlige situation , vi har i øjeblikket.

Vi er enige med dig i, at de jødiske agenter, der på denne måde stræber efter at udslette vor selvstændighed, bør forføje sig til Israel uden returbillet og, hvis de ønsker det, drive deres virksomhed dér. Men det får du dem ikke til, så længe du forsvarer deres usandheder og så længe du anerkender, at jødiske rabbinere har ret til at afgøre, hvad der er rigtigt og forkert i historieskrivning fysik, kemi og regnekunst.

Hvis du vil bidrage til, at det gode forhold, der har eksisteret mellem danskere og jøder, genoprettes, så kan du ikke gøre noget bedre end, at meddele dine venner, at danskere ikke har grund til at anerkende jødiske farisæere og skriftkloge og deres i lange stykker perverse skrifter.

Du skriver, at hvis nogen lyver, tror du ikke længere på dem. Nej, det var sådan vi opdagede, at noget var galt. I Samisdat I gør vi rede for, hvordan vi ganske enkelt ved at slå op i forskellige danske og svenske leksika, kunne konstatere, at jødiske propagandister og medieherskere havde løjet helt fantastisk, og at de bliver ved med at gøre det. Du kan selv konstatere, at de har opgivet 4 til 8 gange for høje tabstal i Auschwitz-Birkenau. Så må tallet 6 mio. også være galt.

Hvis du nu dropper de kilder, der har hævdet de falske cifre og gør dig den umage, at undersøge, hvad dé har at komme med, som har afsløret de uholdbare påstande, så viser det sig, at et stort bibliotek af videnskabelig litteratur på engelsk, tysk og fransk reviderer krigstidens propagandavinklinger uden at vor presse skriver om det, og uden at vore forlag vover at oversætte så meget som de mest interessante arbejder.

En sådan censur er utrolig og utålelig i et samfund, som vil kalde sig demokratisk. Det er fascisme ! Ægte demokrati eller folkestyre eksisterer ikke uden ytrings- og forskningsfrihed.

Ærlige antifascister må først og fremmest kæmpe for ytringsfriheden. Som gammel stridskæmpe for dansk folkestyre bør du kunne erklære dig enig i dette. Det tager tid at vænne sig til, at vi og hele verden er blevet udsat for et så afsindigt bedrag. Men i vore samisdat, kan du følge, hvordan beviskæder bygges op. Og læs så i hvet fald på internettet oversættelsen af "Benjamin Freedmann taler ud - en jødisk afhpopper advarer Amrerika." Det er en advarsel til os alle sammen, så indtrængende som Israel Shahak's "Jewish History, Jewish Relegion."

Er det ikke nok, så læs Talmud !

Det, der tegner sig, er en autoritær ideologi som nazismen, kommunismen og Islamismen. Ekstremt nationalistisk; men med et mægtigt internationalt netværk og magtapparat i form af kontrol med penge og presse. Som forbryderorganisation overgår dens præstationer nazismens og kan måle sig med kommunismen, i hvis hærgninger den forresten har deltaget med meget stor dygtighed. Det mest forbavsende ved den er, at den har forstået at gøre sig usynlig og uangribelig. Den spreder billedet af jødefolket, som et stakkels lille uskyldigt forfulgt folk. I virkeligheden er folket større end Danmark, Norge, Finland og Island tilsammen. Dets ledere er så mægtige, at de kan erklære Europas næst mest folkerige stat krig og styre den deraf følgende verdenskatastrofe efter egne planer.

I dag manipulerer dette magtapparat menneskerettigheder og EU med multikulturpropaganda, der skal udslette alle grænser og al nationalt særpræg udtagen dets eget.

P. H. Bering ! - Lad os blive enige om af al magt at bekæmpe dette ! Og om, at i dette arbejde er usafhængige og frit tænkende jøder velkomne !

Med venlig hilsen

Marianne Herlufsdatter Lars Thirslund

Lønstrupvej 122 9480 Løkken

98 99 65 74 .