08-11-2002

Hr. Udenrigsminister
Per Stig Møller
Udenrigsministeriet
Asiatisk Plads 2
1448 København K

Kære Per Stig Møller,

Jeg har læst det forord, som du har skrevet til Jacques Blums ny bog. Det foruroliger mig, at du kan sammenligne ord med vold. Det må da tværtimod være sådan, at i et demokrati har ord erstattet vold, og ytringsfriheden er til for at undgå voldelig statslig undertrykkelse af anerledestænkende samt at give de utilfredse en mulighed for at udtrykke sig verbalt og ikke voldeligt. Af påstå at ord kan være voldelige lyder som noget, der kommer ud af en diktators mund. Jeg har aldrig hørt en diktator indrømme, at han er imod ytringsfriheden, men tværtimod plejer diktatorer at komme med de samme dumme undskyldninger, som I politikere kommer med, når I forsvarer, at vi i Danmark ikke kan have den samme fulde og konsekvente ytringsfrihed som i USA (USA har ingen racismeparagraf). Enhver diktator påstår da at gå ind for ytringsfriheden - dog er der visse grænser, som han så selv sætter - ganske som når I politikere mener, at der skal gælde en standard for, hvad man kan sige om etniske minoritetsgrupper og så om, hvad man kan tillade sig at udtale om alle andre.

Da jeg går ud fra, at du har læst Jacques Blums bog, og da jeg er en dem, som han kritiserer, tillader jeg mig at sende et kopi af et brev, som jeg for nogle år siden sendte til Folketingets Retsudvalg, og hvor jeg forklarer, hvad det egentlig er, som jeg er uenig i vedrørende dele af historieskrivning. Jacques Blum har præsenteret sit synspunkt om mig, og jeg mener, at jeg har naturlig ret til at forsvare mig, hvilket jeg gør med vedlagte.

Da jeg også har klaget til Tysklands og Frankrigs ambassader samt EU's menneskerettighedskommisær over det pres, som disse stater gennem EU lægger på Danmark for at vi skal indføre samme lovgivning om forbud mod kritik af udvalgte dele af historieskrivningen , har jeg også fundet det passende at henvende mig til dig i din egenskab af udenrigsminister med vedlagte kopier af ovennævnte klager og indvendinger.

Ifølge dine fordomme skulle de, som tillader sig at kritisere bestemte dele af historieskrivingen, være meget højreorienterede, men jeg er egentlig ikke så højreorienteret som du og dit parti, da jeg hverken er konservativ eller liberalist.

Med venlig hilsen,

Ole Kreiberg
Christian Xs Alle 19, 2mf
2800 Lyngby.


Tilbage til undermenuen

Opdateret d. 29.11.2002