Laboremus Pro Patria

"FULDT STOP FOR INDVANDRINGEN NU"

Støt de dansksindede kommuners nej til flere såkaldte "flygtninge".

Bekæmp den antidanske racisme.

Som i Danmark plages England af indvandrerbandernes vold og massevoldtægter. Og som i tilfældet Danmarks Radio/TV og TV2, er BBC's TV og radiostationer overtaget af antiengelske propagandister fra indvandrermafiaen. En indisk repræsentant fra BBC pralede stolt under mediekonferencen på Christiansborg med, at de nu havde gjort BBC til et multietnisk foretagende med etniske Tv-folk fremme på skærmen i udsendelserne. At det er tilfældet kan enhver med adgang til BBC's Tv-kanaler konstatere.

Det var derfor ikke overraskende,, at BBC førte an i en antihvid hetz, da en ung afrikaner blev dræbt i et af de mange sammenstød mellem farvede og hvide ungdomsbander. Hele den engelske indvandrermafia, blev mobiliseret i et angreb ikke alene på de involverede i drabet, men også på politiet og hvide englændere. Resultatet var en utrolig ydmygelse af politiet, der svækkede korpsets evne til at beskytte befolkningen og holde de voldelige indvandrerbander i skak.

Fornylig startede forsøget på en ny antihvid racistisk hetz med baggrund i mordet på en ung neger fra Nigeria, der blev overfaldet af fire unge, som politiet ikke kunne finde i første omgang. Som i den første sag kørte medierne sagen op som racisters overfald på den sorte mand - hvide unge, der bliver lemlæstede eller myrdede af indvandrere har ikke pressens interesse. Og det fortsatte lige indtil politiet anholdt de fire voldsmænd, der viste sig at være en afrikaner, to arabere og en mulat. Det var en slem skuffelse for indvandrermafiaen, der måtte aflyse protestmøderne og de planlagte demonstrationer, sagen kunne nu ikke bruges i racekampen mod de hvides samfund og i agitationen for et multietnisk England.

Og det er jo ikke kun i England at den racistiske hetz mod mennesker med en hvid hudfarve finder sted. Da en ung indvandrer i Norge blev dræbt i et sammenstød med en norsk ungdomsbande, kunne man i Københavns gader opleve danske racister der demonstrerede mod drabet, fordi det var begået af hvide. Det var altså ikke en legitim demonstration mod volden som sådan, men en politisk tilkendegivelse af solidaritet med mørklødede indvandrere, som racisterne opfatter som mennesker af større værdi end de hvide.

Afsløringen af det racistiske indhold i denne demonstration, og i de danske mediers behandling af sagen fremgår af, at ingen demonstrerede da flere danske unge blev dræbt af arabiske og tyrkiske mordere. En ung dansker dræbt af tyrkere fra den lokale klub i Esbjerg fik ingen demo. En ditto på Blågårds Plads i København fik ingen. Endnu en på Banegårdspladsen i Århus, en anden på gaden og en i Tåstrup ved København, heller ikke. En række unge kvinder og skolepiger myrdede eller lemlæstede og voldtagne af indvandrede voldspsykopater havde heller ikke demonstranternes opmærksomhed af Ún bestemt grund: Disse såkaldte danske demonstranter er ikke landsmænd. De har antaget den racistiske vurdering, at folk med hvid hud er anden klasses borgere eller Untermenschen, hvis død ikke kan give anledning til protester.

TV følger med og neddrosler sagen eller undlader at oplyse at en indvandrer er forbryderen. Vi er rask på vej mod det racistiske EUsamfund, promoveret og anbefalet af et hav af racistiske rapporter, anbefalinger og konventioner fra EU, Europarådet og FN, hvor antinationalistiske flertal har overtaget magten.

Nationalsindede danskere bør derfor gøre sig klart, at den fjende vi står overfor er folk der har tilsluttet sig ideologien om det multietniske racistiske samfund, hvor landets oprindelige hvide befolkning skal udtyndes via masseindvandring og bekæmpes via racistiske love og konventioner, der fratager folket dets indfødsret, dets ytringsfrihed og dets ret til at forsvare sit hjemland mod fremmedes invasion.

Kernen i denne nye politiske bevægelse er her i landet en 68generation, der antog marxismens beskrivelse af verden som hæslige hvide imperialisters undertrykkelse af ædle sorte fra den 3. verden. Dette skulle afløses af solidaritet med og støtte til den fattige verdens masser i en global kamp mod de hvides samfund som marxister søgte at svække internt ved undergravende virksomhed og infiltrering i parlamenter og styrende organer. Resultatet ser vi i dag i Danmark: En SRregering støttet af en marxistisk venstrefløj, der har Út mal: At få flest mulige fremmede bosat i Danmark som midlet til nationalstatens opløsning og det danske folks nedkæmpning og senere forsvinden i indvandrede millioner.

Tag ikke fejl af SRregeringens ministre når de siger, at de er ved at brække sig, når de ser Dannebrog veje over danskernes sommerhaver. Når de siger, at porten skal åbnes for alverdens fattigflygtninge. Når Islam i Danmark skal styrkes og stadig udvides hver dag med nye indvandrede muslimer. Når den danske folkekirke skal afskaffes og der skal gives grønt lys for moskeer over hele landet. Når de indfører EU's racistiske love i dansk lovgivning. Og når de nu angriber den danske grundlov og vil revidere den så masseindvandringen kan fortsætte uhindret og EU og Europarådets racistiske lovgivning kan gennemføres. Det er dit liv som dansker i dit eget land de er ude efter.

Medlemmerne i en antidansk racistisk bevægelse, der angriber Danmark og danskerne, bør man naturligvis ikke fraternisere med, de skal nedkæmpes og passiviseres. Folk, der stemmer på landssvigerne ved byråds- og folketingsvalg, er ikke længere landsmænd og bør ikke accepteres i danske kredse. Efter 3o års antidansk indvandringspolitik kan disse vælgere ikke længere opfattes som danskere. De har valgt side - mod Danmark og danskerne, for de fremmedes multietniske helvede. Der er ingen danskere, der har forbindelse til folkesocialister, maoister og stalinister fra venstrefløjen. Og i dag må socialdemokratiske partimedlemmer og vælgere inkluderes i Danmarks og danskernes fjender. Det er ikke det, de tidligere kaldte Socialdemokratiet, de stemmer på i dag, men en bevægelse allieret med indvandrermagten og muslimerne, der sammen med den europæiske storkapital vil oprette en multietnisk og multikulturel europæisk superstat efter amerikansk forbillede og med den tidligere østtyske Stasi-stats undertrykkelsesmekanismer som model.

De fleste kender EU's stikkercentral i Wien med den lille østtysker Beate Winkler, der aldrig har gået i en skole med demokrati og ytringsfrihed på skemaet. Det har de heller ikke i Europarådet, hvis rapport blev sablet ned i aviserne og kaldt "malabarisk makværk". Derimod kender kun de færreste til de stabler af rapporter, anbefalinger og direktiver omkring "racisme og fremmedhad", som Europa Unionen har produceret. Men det er i disse dokumenter, at planerne om Stasi-staten og kampen mod de demokratiske rettigheder fremlægges, og det kan kun anbefales, at man rekvirerer disse "racismerapporter" fra Folketingets EUoplysning på Christiansborg.

For Pro Patriagruppen

Vera Kristensen,
Grønnegade 7,2.,
9300 Sæby

Landskampagnen "Fuldt stop for indvandringen nu", kampagnebrev 3

Opdateret d. 11.11.2001