Om de danske antiracistiske organisationers kriminelle aktiviteter:

Af Kaj Vilhelmsen

Det er karakteristisk for de antiracistiske organisationer, at de forener en såkaldt idealistisk holdning med en hang til almindelige kriminelle aktiviteter. Den meget opreklamerede antiracisme bruges simpelthen til at dække over den kriminelle aktivitet, idet man jo meget vel ved, at antiracismen er populær både blandt politikere og mediefolk. Kan man give en kriminel aktivitet et skær af denne antiracisme, ved f.eks. at lade voldsudøvelsen gå ud over Den Danske Forening, så kan man opnå tilgivelse for volden. Det er dog ikke altid, at de antiracistiske organisationer formår at dække deres kriminelle aktiviteter bag antiracismens falske idealisme, og så må selv politikerne og mediefolkene erkende, at man i disse tilfælde næppe kan skelne mellem antiracister og kriminelle. Og før eller siden bliver faktisk alle antiracistiske organisationer demaskeret som kriminelle organisationer, og vi skal her anføre nogle af de eksempler, der dokumenterer dette.

De Autonome og den såkaldte Anti-fascistiske Aktion organiserede så sent som nytårsaften 96/97 voldsomme optøjer på Vesterbro, hvor de med sten og brandbomber forsøgte at skade flere betjente. Samtidigt begyndte folk fra disse grupper at plyndre en række mindre butikker i Istedgade. Dette er veldokumenteret gennem talrige artikler og udsendelser i medierne, og den 05.01.1997 erkender en repræsentant for Antifascistisk Aktion (AFA) i en artikel fra Dagbladet Politiken, at man helt bevidst bruger vold.

Repræsentanten kaldes Jørgen og han svarer på følgende spørgsmål fra journalist Per Munch: Hvad er grunden til, at I bruger vold? Det er fordi samfundet er bygget på vold .. Folk bliver udnyttet, sat til at lave alt muligt vanvittigt, spærret inde, sat på lukkede anstalter og i spændetrøjer og så videre, siger Jørgen. citat slut

Jørgens indrømmelse af AFAs anvendelse af vold er på ingen måde overraskende, da repræsentanter fra De Autonome og AFA ofte har pralet af deres voldelige aktioner. Og man kunne med rette spørge, hvordan volden og plyndringerne kan forhindre udnyttelse af folk? Under alle omstændigheder er der tale om en organiseret kriminel aktivitet.

Den antiracistiske organisation Internationale Socialister er flere gange blevet grebet i ulovlige aktiviteter. Mest alvorlig var dog episoden den 16. marts 1992, hvor et medlem af organisationen, Henrik Christensen, omkom ved en bombesprængning i Søllerødgade 33. Denne bombesprængning blev efter flere års efterforskning af politiet tolket som et uheld under bombefremstilling, idet politiet erklærede, at der ikke var tale om et attentat. Det synes således klart, at Internationale Socialister har været involveret i en form for bombefremstilling.

Medlemmer af organisationerne Fair Play og FACTS har deltaget i flere ulovlige blokader mod mødelokaler, når Den Danske Forening har haft møde, og også dette er en kriminel aktivitet. Måske er det ikke lige så alvorligt som voldsudøvelse, men i Grundloven omtales en sådan krænkelse af folks demokratiske mødefrihed faktisk som en ganske alvorlig sag.

Også Komiteen Flygtninge under Jorden har i forbindelse med deres såkaldte antiracistiske arbejde udøvet en kriminel virksomhed. På vegne af Fælleslisten mod Indvandringen blev der således foretaget en politianmeldelse af organisationen Komiteen Flygtninge under Jorden for følgende lovovertrædelse.

Medvirken til lovovertrædelser i forbindelse med finansieringen af flygtninges illegale ophold i Danmark.

Grundlaget for anmeldelsen var en artikel fra Jyllands Posten, dateret 10/07 1996, hvoraf det fremgik, at organisationen Komiteen Flygtninge under Jorden ved talskvinden, Marianne Vølund, erkendte organisationens faktiske medvirken ved finansieringen af flygtninges ulovlige ophold i Danmark. Marianne Vølund udtalte således:

Iøvrigt samler vi ikke ind til de personer, der holder sig skjult. Men pengene går til mennesker, der har påtaget sig at hjælpe flygtninge under jorden. citat slut

Ved at gøre modtagelsen af penge betinget af en kriminel aktivitet begik Komiteen selv en lovovertrædelse, idet man derved opfordrede til og medvirkede til lovovertrædelse. Samtidigt gør Komiteen disse lovovertrædelser mulige, da Komiteen ved at give penge til de personer, der overtræder lovgivningen, aktivt medvirker ved at skabe selve forudsætningen for lovovertrædelserne.

Man kunne blive ved med at anføre eksempler, da de antiracistiske organisationer lige siden 1987 konsekvent har forsøgt at bekæmpe politiske modstandere med ulovlige midler. Det er på tide, at vore myndigheder griber ind mod disse organisationer, så en demokratisk retsorden kan opretholdes. Forudsætningen for denne indgriben er imidlertid, at politikere, embedsmænd og mediefolk ikke mere lader sig anfægte af organisationernes antiracistiske facade, men drager organisationerne til ansvar for deres konkrete handlinger.

Sign. Kaj Vilhelmsen

Tilbage til undermenu