Jeg har læst Thirslund, Marianne Herlufsdatter, Knud Eriksen m.fl.. Og jeg er ikke et øjeblik i tvivl om det skrevne. Det bliver jo dagligt bekræftet i medierne.
At jeg er gået sammen med en - kald den bare modstandgruppe - hænger sammen med, at jeg som gl. soc.pæd./cand.pæd. har set hvad de sidste 30 års pædagogiske linie, både indenfor døgninstitutionsområdet og indenfor folkeskolen, har bevirket. Vi har bl.a. fået historieløse unge ud af det. Unge uden viden og tilknytning til og om deres egen kultur.

Den politiske vilje til medvirken til at nedlægge Danmark har været det største forræderi mod landet og dets oprindelige befolkning. Og her er jeg, mormor/farmor til foreløbig 5 små børn. Når jeg ser på dem bliver jeg ked af det på deres vegne. For hvad har vi ikke beredt for dem ? Nu kommer mit spørgsmål : den adfærd Israel lægger for dagen må da kunne få folk til at indse, at judaismen er hensynsløse og ikke regner andre for ligeværdige. Det samme gælder for islam. Min frygt for dem er måske den største, idet de er mange her i landet og deres fødselsrate er meget høj i forhold til gl.danskernes.
Og jeg kan blive rasende over, at Mellemøstkonflikten bliver eksporteret til andre lande, så som Danmark.
Tror du, at vi har tabt retten til vort eget land ?
Hvad kan vi gøre ?


Venlig hilsen,

Vivi Andersen