Zyklon B

Af Wolfgang Fröhlich

[Wolfgang Fröhlich er ingeniør, og vidnede til fordel for schweitzeren Jürgen Graf i en retssag. Jürgen Graf er i sit hjemland anklaget for kætterske anskuelser om den etablerede historieskrivning vedrørende jødernes skæbne i de tyske koncentrationslejre under anden verdenskrig. Nedenstående artikel er en videnskabelig forklaring på, hvorfor insektbekæmpelsesmidlet Zyklon B ikke egner sig til massehenrettelser af mennesker]

Insektbekæmpelsesmiddel Zyklon B er blåsyre (hydrogencyanid), der i flydende form er opsuget i en kemisk inaktiv kornet substans. Det fordamper, d.v.s. bliver til gas, ved kontakt med atmosfærisk luft. Kogepunktet for blåsyre er 25,7 grader. Jo højere temperaturen er, desto hurtigere sker fordampningen. Aflusningskamrene, i hvilke Zyklon B blev anvendt af Nazityskland i kz-lejrene og andetsteds, blev opvarmet til 30 grader eller mere således, at blåsyregassen blev udløst hurtigt fra det kemisk inaktive materiale. I de halvt underjordiske ligkapeller under Auschwitz-Birkenaukrematorierne, hvor vidnerne hævder, at massegasninger fandt sted, var temperaturen imidlertid meget lavere. Selv hvis man tager højde for en vis temperaturstigning som følge af kropsvarme fra påståede tilstedeværende fanger, kunne temperaturen umuligt have været mere end 15 grader selv om sommeren. Som følge af dette ville det have taget mange timer for blåsyren at fordampe.

Ifølge vidnesudsagnene døde ofrene meget hurtigt. Vidnerne nævner tidsrammer fra "øjeblikkeligt" til "15 minutter". For at være istand til at slå fangerne i gaskamrene ihjel på så kort tid skulle tyskerne have været nødt til at anvende latterligt store mængder Zyklon B - Jeg anslår fra 40 til 50 kilo for hver gasning. Dette ville have gjort alt arbejde i gaskamrene umuligt. Den særlige gruppe fanger, som vidnerne hævder, fik tildelt opgaven at fjerne ligene fra gaskamrene, ville straks være omkommet i det øjeblik, de trådte ind i kammeret, selvom de bar gasmasker [blåsyre er i stand til at trænge ind gennem huden]. Enorme mængder blåsyre ville have strømmet ud i det fri og forgiftet hele lejren.