Massegasning er en teknisk umulighed


Af Richard Harwood

Helt centralt i påstanden om at seks millioner jøder blev ”systematisk udryddet” af nazisterne i dødslejre er den følgende almindeligt accepteret beskrivelse af, hvordan ”gasningerne” blev udført:

”Hundreder – ja nogle gange tusinder – af ofre blev drevet ind i kammeret, hvor de blev dræbt af hydrogencyanidgas  i løbet af få minutter. Straks efter slæbte personalet – ofte rygende og  spisende og uden at være iført gasmasker eller beskyttelsesdragt – ligene ud af kammeret, hvorefter man straks begyndte at søge efter guld og andre værdigenstande i munden eller andre åbninger på ligene”. Denne proces er  en videnskabelig umulighed. 

Spørg hvilken som helst kemiker

Enhver kemiker vil sige – prøv bare at spørge en! – at hydrogencyanidgas klæber til overflader og vedbliver med at være i revner og sprækker i sådan en grad, at det ville være dødsens farligt for personer uden beskyttelsesudstyr at åbne og træde ind i et gaskammer endsige fjerne og gennemsøge lig i mindre end 20 timer efter, at kammeret og dets indhold er blevet grundigt gennemluftet. Ifølge holocaustberetningerne blev jøder i lejre som Auschwitz udryddet i gaskamre i et antal af 1000 i timen! Hydrogencyanidgas fra Zyklon B blev anvendt af tyskerne – og andre krigsdeltagere – til at afluse tøj. Denne proces er klart beskrevet i tyske og franske militære regulativer således:   

1: Tøjet blev hængt på bøjler i kammeret
2: Zyklon B blev hældt ind i kammeret
3: Kammeret blev forseglet og sat under væbnet bevogtning gennem flere timer, mens desinfektionen stod på.
4: Særligt uddannet personale, som bar gasmasker og komplet beskyttelsesdragt, åbnede kammeret, som derefter blev udluftet – stadig under bevæbnet bevogtning – i mindst 20 timer.
5: Herefter vendte personalet tilbage – stadigvæk iført gasmasker og komplet beskyttelsesdragt – for at teste kammeret for mulige rester af gas.
6: Det aflusede tøj blev fjernet fra kammeret og grundigt gennembanket for at fjerne de sidste mulige rester af gas.

Den amerikanske måde
 
I USA er hydrogencyanidgas blevet anvendt til henrettelser. Fremgangsmåden, som er blevet fastlagt ved lov (for at fremkalde døden hos den dømte uden at bringe fængselspersonale i fare!), er følgende:

1: Den dømte bliver fastspændt til en stol i det lille kammer.
2: Kammeret bliver forseglet.
3: Natriumcyanid bliver hældt ned i en beholder med svovlsyre. Det udløser hurtigt store mængder af hydrogencyanidgas, som dræber offeret i løbet af få sekunder.
4: Kammeret bliver fyldt med ammoniakgas, som reagerer kemisk med hydrogencyanidgassen, som bliver til uskadelige krystaller.
5: Målinger foretages for at afgøre at kammeret ikke længere er giftigt.
6: Personale (iført gasmasker og beskyttelsesdragt) kommer ind i kammeret gennem en luftsluse for at børste den dømtes hår og tøj og således fjerne enhver gas, som stadig måtte hænge ved.
  
Vagter evakueret

7: Personalet  forlader og forsegler kammeret igen, og ved hjælp af pumper suges luften ud og videre op gennem en høj skorsten. Under denne proces bliver vagterne i vagttårnene flyttet til jordniveau.
8: Liget af den dømte forbliver endnu en time i kammeret.
9: Liget af den dømte bliver fjernet fra kammeret, som herefter bliver grundigt spulet.

Hvis man sammenligner den påståede metode til “gasningen af millioner af jøder”  med aflusningsmetoden, som blev anvendt af de franske og tyske hære, samt de amerikanske fængselsmyndigheders henrettelsesmetoder, skulle det være tydeligt, at historien om de “seks millioner jøder er en teknisk umulighed og det rene nonsens.   
 
1) Zyklon B er hydrogencyanid opsuget i flydende form i et kemisk inaktivt materiale. Den flydende hydrogencyanid fordamper ved berøring med atmosfærisk luft i løbet af flere timer. Den langsomme fordampning er en anden grund til dets uanvendelighed til massegasning.  

Tech ref: Sammlung Chemischer & Chemisher Technischer Vortrage. Library of Congress ref ... 1933)75 p.p.