Om multikulturalisme

O Multikulturalisme - vejen til verdensfred

Af Jeanette Cohn.

Multikulturalisme hævdes ofte at være vejen til verdensfreden. Internationalisering, homogenisering og globalisering skulle ifølge mediemagthaverne føre til større forståelse imellem folkene. Men i virkeligheden er sandheden en anden - multikulturalisme undergraver fundamentet for et demokratisk, sekulært og liberalt samfund. I Danmark oplever man dette fænomen derved, at muslimindvandrerene bibeholder deres egen distinkt forskellige kultur, som er i åbenlys modsætning til danske normer for børneopdragelse, seksualfrihed og lighed imellem kønnene. Man kan kun undre sig over, at så mange "kulturradikale" ikke forstår sagens rette sammenhæng. De fremskridt, som de har fået indført i Danmark igennem 20-30 år ville aldrig have været mulige i et muslimsk domineret samfund - eller et samfund med et stor muslimsk minoritet. I ingen af de lande, hvor muslimer har erhvervet magten igennem stemmeurnerne, har de vist vilje til at indføre disse rettigheder. I Pakistan blev al kristen ejendom konfiskeret ved uafhængigheden i 1948, og idag forfølges kristne med pseudojuridiske begrundelser uanset at Pakistan har haft demokrati i mange år efterhånden. Muslimer forstår ikke demokratiet men udnytter det blot opportunistisk til deres egen fordel. Danskerne bør forstå dette og drage konsekvensen. Kun en ny og kulturelt bevidstgjort fremmedpolitik vil redde de værdier, som vor forfædre kæmpede for i århundreder.

Tilbage til undermenuen