Indsendte indlæg


Jeg har efterhånden modtaget en hel del forskellige interessante indlæg. Disse indlæg er ikke skrevet af mig personligt og repræsenterer således ikke nødvendigvis mine egne synspunkter. Jeg fralægger mig et hvert ansvar for disse navngivne bidragsyderes udtalelser, samtidig med at jeg håber, at jeg kan være med til at skabe en spændende debat og styrke ytringsfriheden ved at bringe dem.

Jeg har således besluttet at oprette denne særlige afdeling til disse indlæg - altså en slags læserbrevkasse. Indlæggende bør ikke fylde mere end en A4 side, allerhøjst to. P.H. Berings lange artikel om antisemitismen er en absolut undtagelse.

Vigtig bemærkning: Den 4. december 2001 blev Kaj Vilhelmsen ved Københavns byret dømt en bøde for at have undladt at bortcensurere et indsendt indlæg skrevet af en ukendt person. Dette betyder, at man som webredaktør er pålagt under trussel om straf at udøve forhåndscensur på vegne af statsmagten af indsendt materiale på trods af, at grundlovens paragraf 77 ellers udtrykkeligt nævner, at censur og lignende forebyggende forholdesregler ingensinde kan indføres. Dette vil altså sige, at som ansvarlig webredaktør er jeg blevet pålagt at udføre hvervet som statslig censor og er dermed forpligtet til i henhold til straffelovens §266b at censurere indsendte indlæg.

Ole Kreiberg, webredaktør og statslig censor

 

De mange korte kommentarer, som jeg har modtaget via e-mail er samlet i nedenstående fil.

Ris og ros via e-mail (23/08-2007)

Tilbage til hovedmenu