Nedenstående visdomsord er samlet af en dansksindet, midtjysk, kristen sognepræst

 

Vestlige muslimske lederes udtalelser om Vesten

Kalam Siddiqiu: Leder af mosleminstituttet i London.

Ifl. chefredaktøren på det moderate muslimske blad "Aktuelle spørgsmål" er han vestens førende muslimske tænker.

(citat 1989:) "Jeg advarer det vestlige samfund mod at angribe islam ved dens rødder. Det vil blive yderst farligt for aggressoren. Islam er uovervindeligt Den islamiske bevægelse vil ødelægge og udrydde vantroen (kufr) i verden . Vi må gøre klart, at vi forkaster de i Vesteuropa bestående parlamentariske regeringssystemer, den demokratiske og pluralistiske stat og forkaster sekulariseringen som et antiislamisk samfund"

Ahmad Abulaban: Ledende imam i Danmark. Leder for 15.000 muslimske familier og konvertitter i Danmark.

Udpeget som forhandler med kirkeministeriet og justitsministeriet.

Er kendt for opslag til fordel for hellig krig i Algeriet og støtte til GIA, terrorbevægelsen, som står for op mod 80.000 mord i Algeriet, hvor man bruger den islamiske metode at fjerne modstandere ved at skære halsen over på dem fra øre til øre jævnfør koranens sura 47.5: "Når I (muslimer) da møder de vantro, så hug deres halse over, og når I så har fået magt over dem så bind dem fast i bånd" og jævnfør Sura 8.13: "Jeg vil kaste rædsel i hjerterne på dem, der er vantro, og troende skær deres halse over og hug deres fingerspidser af. Sådan skal det gå dem, der modsætter sig Allah og hans profet (Muhammad)". Abulabans moske er netop opkaldt efter 8. Sura!

På spørgsmålet om han fordømmer mordene på udlændinge i Algeriet (munke, journalister, europæere etc.) svarer han: "De kan ikke forvente et kort svar på et så indviklet spørgsmål". På spørgsmålet, om det da er godt eller dårligt at dræbe, svarer han: Måske spreder udlændingene AIDS i Algeriet, ligesom jøderne spreder AIDS i Egypten" (Jyllands-Posten 21.08.1994)

Abulaban har haft "den blinde sheik" Omar abdel Rahman til at tale i sin moske og modtog denne med åbne arme og stor ærbødighed. Omar Abdel Rahma, som nu er dømt til livsvarigt fængsel i USA for mord og sprængning af "World trade Center", er kendt for sine klare udtalelser: "Slå til og dræb Guds fjender overalt for at få fjernet efterkommere af aber og svin fodret ved zionismens, kommunismens og imperialismens bord" (citat E. Ettrup. "Islamiske ekstremister". Kbh. 1996). Abdel Rahman blev også modtaget med åbne arme i flere århusianske moskeer.

Asmat Gilani, som er pakistansk imam ved Minhaj-ul-Qurán moskeen (Koranens vej) i Valby:

"Dansk kultur er ikke god for os. Derfor kommer vore børn her i moskeen og læser i Koranen og nogle forældre vælger at sende deres børn til Pakistan i et år, så de kan blive renset i deres tankegang"!

Abdul Wahid Pedersen, konvertit og ledende dansk muslim og imam, næstformand i islamisk-kristent studiecenter i København.

Spørgsmål til Wahid Petersen i panelsamtalen i KB-hallen "Hvem tror hvad"? 1998: "Vi sidder i et panel, der skal handle om religionsfrihed-religionslighed, jeg kan ikke forestille mig, at du vil gå ind for dødsstraf og forfølgelse af folk, som får andre til at skifte religion...Hertil svarede Wahid Petersen at det var da helt rigtigt, at man blev dødsdømt, hvis man ville forlade islam. "Som muslim må man være konsekvent og følge sharialovgivningen...(islamisk lov)".

Spørgsmål: Vor Herre bevare os, vil du have den lov indført i Danmark?". Wahid Petersen: "Ja, når der bliver flertal af muslimer, så bliver den indført".

(Præsteforeningens Blad, nr. 42, 1998).

Balal Ghazal, muslimsk talsmand i Danmark for de muslimske danske friskoler for "Islamisk Forening for velgørende projekter" (AICP):

Danskerne er vantro. Det ord bruger vi om alle, der ikke har den rette tro. En plus en er to, og alt andet er forkert. Vor forening ser gerne Danmark forvandlet til et islamisk samfund. Det er klart det vil være godt..." (citat: Jyllands-Posten 29-09-1998).

Den islamiske menneskeretsekspert Sultahussein Tabandeh

(Den islamiske menneskeretskonference 1968) ifl. Gerhard Konzelmann: "Den is-lamiske udfordring", Gads Forlag:

"De ikke-troende (ateister) sætter sig på et udviklingstade som dyr...de må betragtes som udstødte. De hører ikke med i menneskehedens kreds. Deres eksistens må erkendes som skadelig for menneskene...jøder og nazarenere (kristne) må anses for stående noget over de gudløse. Deres tro har ikke nået islams høje stade. De følger andre love end Koranens forskrifter (Sharialoven) - de er blevet stående på et lavere stade; de kan derfor ikke stilles side om side med muslimerne som ligeberettigede ...Islam henviser ikke-muslimer til et lavere eksistensstade. Hvis nu en muslim dræber en sådan ikke-muslim, så må han ikke idømmes dødsstraf, for hans udviklingstade er højere end den dræbtes". Den, der forlader islam gør sig lig med et dyr og har forskertset sit liv, "religionsskifte er kun mulig fra et lavere stade til det højere stade, fra kristendom til islam."

Det islamiske blad: Morgendæmringen, nov./dec. 1992 3.30 f.

"Islam er grundet på Tawhid, som forkaster autoriteten af enhver instans (enhver lovgivning og politisk instans) udover Allah (og hans lov)".

M. Salim Addullah (i bladet "Aktuelle Fragen", 1-2, 1989, 9. årgang, s.9):

Den islamiske "statsteori forudsætter inddelingen af samfundet i to klasser af borgere. Den ene, muslimerne er de egentlige borgere i landet, de andre bliver kun tolereret. De har godt nok en form for livsrum (Lebensraum), men deres rettigheder er kun de, den islamiske stat giver dem. Denne statslige indretning går ud fra en grundlæggende ulighed og forskellig værdi mellem muslimer og beskyttelsesborger (ikke-muslimer)....De er ikke ligestillede overfor loven. Ikke-muslimer er godt nok ikke helt retsløse. Alligevel bliver de i deres eget land anset som borgere af anden klasse. De skal leve som fremmede i deres eget land".

Makhmud Brelvi, islamiske leder og muslimsk filosof i England:

"De gudfrygtige (d.v.s. muslimerne) kan ikke leve side om side med de gudløse. De gudfrygtige må derfor oprette et gudfrygtigt regime i verden. Ikke af egenkærlige, selviske grunde forlanger vi herredømmet over verden"

(citat fra Gerhard Konzelmann: "Den islamiske Udfordring", 1980).

Mashuq Ally, moderat islamisk leder, tidl. vicepræsident for "UK islamic Mission" i England (1990).

Han siger, at "i England og Vesten er den "islamiske stat målet for alle muslimer" og at frigøre mennesket fra nationernes slaveri og forvandle menneskeheden til et frit broderskab under én gud Allah ikke bare som skaber, men som lovgiver" (ved indførelse af islamisk lov i landet). "Vi lever i England blandt 49 millioner potentielle muslimer".

Rektor for shariaschool i London:

"Når den islamiske stat er oprettet bliver målet at erobre Storbritannien og hele den vestlige verden...Vi arbejder over hele Europa og USA. Målet er magtovertagelse. I Europa fungerer vi som pressionsgrupper, og et af vore vigtigste må er at få muslimer til at skaffe sig en uddannelse. Den vestlige livsform skal undermineres, de menneskeskabte love må fjernes, islamiske love må indføres."

Fadi Abullatif, leder af Khilafahbevægelsen i Danmark, en international organisation, som kæmper for oprettelse af islamisk lov på grundlag af en international religiøs islamisk stat (Khilafahstaten), hvor Koranen er samfundets lov.

"Vi vil supplere de unge muslimer med en intellektuel og politisk islamisk kultur, kundskab for at begynde angrebet på den rådne vestlige kultur, AIDS-kulturen. Allah har beordret muslimerne til at kalde til islam for at frelse folk fra den ynke, de lever under i det kapitalistiske system.

Fadi Abdullatif, redaktør og leder for bevægelsen Khilafah i Danmark:

"Islam er den fuldkomne ideologi, der giver alle svar om vores liv. Hvordan kan man tro på demokratiet, når det er nyttesløst for de undertrykte. - Integrationen i det kapitalistiske Danmark vil aldrig lykkes jer. Islam er en åndelig og politisk ideologi for hele menneskeheden" (Åbent møde på Vanløse Skole arrangeret af fundamentalisten Mazhar Hussain, leder af den fundamentalistiske pakistanske organisation "OPSA" og lobbyist for de muslimske fundamentalister i partiet Det radikale Venstre).

Ibrahim El-Zayat, muslimsk leder i Tyskland skriver i det tyske muslimske ungdomsblad TNT: " Der er nu 2,5 mill. muslimer i Tyskland. Ved Allahs nåde har han sat os i et af de rigeste lande i verden...der findes ingen grund til ikke aktivt at forandre dette land til noget nyt og bedre. Jeg tror ikke det er umuligt at vi i år 2020 i Tyskland har en her i landet opvokset muslim som forbundskansler (øverste politiske leder), og at der er muslimske dommere ved forbundsdomstolen. Dette land er vores land, og det er vor pligt at forbedre det til noget positivt. Med Allahs hjælp vil vi gøre det til en del af den islamiske Umma (en altomfattende islamisk stat under Allahs lov, for at stille det til rådighed for dem." (R. Stolz: "Kommt der Islam?", 1998)

Det tyrkiske religiøse blad "MilleGazete" (24-07-1986), som udgives af AMGT og bruges som spydspids for islamisk mission blandt tyrkiske muslimer i europæiske lande (heriblandt Tyskland og Danmark): "Europæeren er en ateist og afgudstilbeder, en ågerkarl, kapitalist, socialist, zionist, kommunist og imperialist, uafbrudt brunstig og beruset i sprut, han elsker at bryde ægteskabet og er materialistisk. Han har forskrevet sig til djævelen. De (europæerne) er agenter og spioner. Som sådan kan de optræde som læger, som sygeplejersker, som kloge lærere, og som nogle, der går ind for fagforeninger, men alle er de islams fjender"

Safia Aoude, Islamiske aktivisters netværk "Frie Forenede Muslimers retshjælp" FFMR. Internetsiden: "Vi løser dine problemer UANSET lovgivning". Endvidere bekæmpelse af politiet: "Udtal dig aldrig til politiet, bortset fra navn, fødselsdato og adresse. Skriv som princip aldrig en politirapport under. Kræv altid betjentens navn og tjenestenummer".

"Vi hjælper dig med at søge asyl og giver dig adresser på statslige kontorer og ikke-statslige organisationers kontorer i og uden for Danmark" (17-01-1998).

Najmi Rafiq, leder af MID (muslim i Danmark).

Om Jihad (Hellig krig), islams erobringer i Mellemøsten og Europa, Spanien, Portugal, Balkan, Ungarn, ect..

"Prøver man at gå tilbage i islams historie, viser det sig, at de første 9 år...prøvede muslimerne stort set kun at forsvare sig fra fjendtlige arabiske stammers angreb, siden muslimerne lige havde oprettet deres stat, og de manglede økonomisk og militær hjælp til selv at indlede et angreb. Men fra det niende år...startede en periode af erobringer, som viste sig at indebære en frigørelse af mennesket fra undertrykkelse, uretfærdighed, had, racisme, nationalisme og andre onder. Takket være disse erobringer, som var i forsvarssammenhæng, fik mennesket for første gang i historien mulighed for at følge sin egen indre overbevisning." (august 1995).

Jamahir F. Abdallah (formand for den danske "Islamic Student Organization):

Til Ekstra Bladet 06-04-1997:

"...vi er stolte af at være muslimer og finder os ikke mere i at blive hundset med af ikke-troende. Vi er ikke nogens kulier mere...den tid er forbi...Vi rejser derhen, hvor det passer os, det skal ingen blande sig i. Muslimerne er frie mennesker, danskere er slaver af druk og mistro til tilværelsen. At muslimer får flere børn end danskerne, at det sociale system bliver udnyttet, o.s.v., kan I kun takke jer selv for. Den kloge narrer den mindre kloge".

M. A. Rassoul (ledende muslimsk tyrk og islamisk forfatter i Köln Tyskland sept. 1997): "Tiden arbejder for os. vore kvinder har altid tyk mave. De kristne får stadig færre børn...Grundloven skal væk og Koranen regere. De regerende skal være muslimer" (i Professor A. Mertenssacker: "Muslime erobern Deutschland", 1998).

Samme kilde:

"At få børn er meget vigtigt for at indtage landet. Det sker gennem børnefødsler, og socialkontoret betaler jo. Hvad de (vore) mænd ikke klarede, da de skulle indtage Wien, det klarer vi nu. Det er vi Allah skyldig. Vi føder jer kaput."

Dr. A. M. Naqawi i det tyske islamiske blad "Morgendämmerung", nr. 7/8 s.49:

"Sande muslimer forstår sig selv som erobrere. De forlader deres hjemlande for at vinde Europa for Islam. Målet er et islamisk land. Midlet er Jihad, den hellige krig. for at nå målet følges en bestemt strategi: "skridt for skridt". Udvandring er et fundamentalt princip i Islam. Udvandring er lig med Jihad, at anstrenge sig på Allahs veje...I Islam forlader man hjemlandet for troens skyld, og således er udvandringen ikke kun en pligt, men at være imod udvandringen for troens sag er et forræderi mod det islamiske samfund. "Er Allahs jord ikke vid nok for jer, at I kan udvandre?" (Sura 4.97). De, som tror og udvandrer og med deres gods og med blod kæmper for Allahs sag, indtager den højeste rang hos Allah, og de er det, som vil sejre"(Sura 9.20).

Tilbage til undermenuen