Den zionistiske forbryderstat i Mellemøsten

af Margit Petersen

Jeg har rejst i mange lande og har ikke noget mod andre kulturer. Derfor er det modbydeligt at åbne for radio, tv og aviser og opleve hvordan Mosasisk trossamfund totalt har monopoliseret og perverteret humanisme og medmenneskelighed. Den jødiske stat i Mellemøsten (Israel) er efter sigende et forbillede for vestens demokratier på hvordan flere kulturer skal leve sammen.
Men i virkeligheden er Israel en forbryderstat, hvis overtrædelser af menneskerettigheder langt overgår dem som Det tredje rige i tide og utide bliver beskyldt for at have begået - incl. det såkaldte holocaust. Jøderne er et dobbeltmoralsk folkefærd: De prædiker moral overfor andre men opfører sig derhjemme som organiserede kriminelle. Et eksempel på dette kriminelle forsæt kom til udtryk, da Israel nægtede at støtte oprettelsen af en international straffedomstol. Domstolen skulle have krænkelser af menneskerettighederne som arbejdsområde.
Men Israel var imod dens mandat, fordi det takket være ansvarlige medlemmer af det internationale samfund også ville indbefatte pådømmelse af ulovlige bosættelser af fremmed territorium. Efter dette har den jødiske stat ingen værdighed i det internationale samfund og fortjener udstødelse

Tilbage til undermenu